Kokoukset

Yleistä:

Kalastuskunta(osakaskunta) järjestää yleensä yhden yleisen kokouksen vuosittain. Yleinen kokous pidetään yleensä tammi-huhtikuussa. Kokouspaikkana on Kyläseurantalo, Onnelantie 11, 93800 Kuusamo.
Yleisessä kokouksessa valitaan kalastuskunnan esimies ja johtokunnan(hoitokunnan) edustajat sekä päätetään lupamaksuista ja mahdollisista rauhoitusalueista.

Kokouksissa päätettyä:

Osakaskunnankokous 20.4.2021 (läsnä 8  henkilöä, 0,xx manttaalia)

-kokouksen puheenjohtajana toimi Olavi Jäkäläniemi ja sihteerinä Pekka Sora-aho
-Toimintakertomus 2020: (hyväksyttiin)
*vesialuetta 2670 ha
*tilaisuudet: hoitokunnan kokoukset 1 (x osanottajaa), osakaskunnan kokoukset 1 (x osanottajaa)
*pyydykset: 3 nuottaa, 600 verkkoa, 60 katiskaa.
*kalastajia: amm.kalastajia 2,  harrastuskalastajia 200 hlöä.
*saaliisarvio 2020: ahven 4000 kg, hauki 8000 kg, made 500 kg, muikku 10000 kg, siika 800 kg, taimen 900 kg, harjus 250 kg, särki, säyne 30000 kg, kiiski 200 kg, Yhteensä 54650 kg (20,4 kg/ha/v)
*särki vallannut merkittävästi alaa ja hauella ylisuuri kanta. Siikakanta taantunut.
*kalaa ei istutettu vuonna 2020 muuta kuin 2300 kg harjusta.
*kalavesien hoito: rauhoitusalue Ylisuvanto (Naatikkajoki), jokisuitten syysrauhoitus Kitkalla, verkkojen määrän ja solmuvälien rauhoituksia, lippoaminen kielletty Naatikka-, Vasara- ja Lohijoella, Lohijoki rauhoitettu

-Talouskertomus 2020 (Tilit hyväksyttiin)
*Tulot 3366 € (lupatulot 977, omist.korv. viehepal. 1082)
*Menot 4200 € 
*Tulos -800 €
Tase: Loppusumma 9000 €. Talletukset 9000 €.
Toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021:
- Verkkomerkin hinta  2 euroa osakkaille.
-kokouksia: 1 osakaskunnan ja 2 hoitokunnan kokousta
-rantakalatapahtuma yhdessä kyläseuran kanssa
-hauenkalastusta
-siaan istuksia useisiin eri järviin ja lampiin, harria Naatikkajokeenrauhoitusalueita (ks. hinnat ja säännöt 2021)
-tuloja yht. 3927 €, menoja 4627 €.
-Erovuoroistenvaali: Seppo Linjakumpu (Hannu Päivärinta), Timo Torkkeli (Tuomo Haataja), Pekka Sora-aho (Ari Mikkonen), Markku Törmänen (Osmo Törmänen)
-Toiminnantarkastajat: Onni Männikkö, Eero Kallunki (varalla Oiva Lehtoaho, Eero Peltoniemi)
-Kokousedustajat: Olavi Jäkäläniemi (varalla Pekka Määttä)
-Muut asiat:
*Kitkan selkävesikalastuksesta keskusteltiin. Uusia suunnitelmia esillä Kitkan kala-alueella.
*Naatikkajoen luvalla voi kalastaa myös Vasarajoesta. Ilman lupaa ei Vasarajoesta saa kalastaa.

Osakaskunnankokous 23.4.2019 (läsnä 11  henkilöä, noin 0,310 manttaalia)

-kokouksen puheenjohtajana toimi Olavi Jäkäläniemi ja sihteerinä Jouko Peltoniemi
-Toimintakertomus 2018: (hyväksyttiin)
*vesialuetta 2670 ha
*tilaisuudet: hoitokunnan kokoukset 1 (8 osanottajaa), osakaskunnan kokoukset 1 (6 osanottajaa)
*pyydykset: 3 nuottaa, 600 verkkoa, 60 katiskaa.
*kalastajia: amm.kalastajia 2,  harrastuskalastajia 200 hlöä, muita 200.
*saaliisarvio 2018: ahven 3000 kg, hauki 4000 kg, made 800 kg, muikku 2000 kg, siika 500 kg, taimen 900 kg, harjus 250 kg, särki, säyne 35000 kg, kiiski 1200 kg, Yhteensä 47650 kg (17,8 kg/ha/v)
*särki vallannut merkittävästi alaa ja hauella ylisuuri kanta. Siikakanta taantunut.
*kalaa ei istutettu vuonna 2018 lainkaan.
*kalavesien hoito: rauhoitusalue Ylisuvanto (Naatikkajoki), jokisuitten syysrauhoitus Kitkalla, verkkojen määrän ja solmuvälien rauhoituksia, lippoaminen kielletty Naatikka-, Vasara- ja Lohijoella, Lohijoki rauhoitettu
*Kirjanpitokalastajia on osakaskunnan alueella 1 henkilö.
-Talouskertomus 2018 (Tilit hyväksyttiin)
*Tulot 3692,52 € (lupatulot 3124, omist.korv. viehepal. 566,60, muut 1,52)
*Menot 956,74€ ( merkit 179,59, jäs.maksut 140, ilmoitukset 267,04, virkistys 150, vuokrat 30, muut 190,11)
*Tulos +2735,78 €
Tase: Loppusumma 8323,81€. Kassa 1324,87 ja talletukset 6998,94€.
Toimintasuunnitelma 2019:
- Verkkomerkin hinta  2 euroa osakkaille.
- Kalastuksenvalvojia ei nimetty kylän alueelle.
Toiminta- ja taloussuunnitelmaa:
-kokouksia: 1 osakaskunnan ja 2 hoitokunnan kokousta
-rantakalatapahtuma yhdessä kyläseuran kanssa
-hauenkalastusta
-siaan istuksia, rauhoitusalueita
-tuloja yht. 3620 €, menoja 3620 €.
-Erovuoroistenvaali: Seppo Linjakumpu (Hannu Päivärinta), Pentti Haataja (Tuomo Haataja), Pekka Sora-aho (Ari Mikkonen), Markku Törmänen (Osmo Törmänen)
-Toiminnantarkastajat: Onni Männikkö, Eero Kallunki (varalla Oiva Lehtoaho, Eero Peltoniemi)
-Kokousedustajat: Olavi Jäkäläniemi (varalla Pentti Haataja)
-Muut asiat:
*Kitkan selkävesikalastuksesta keskusteltiin. Uusia suunnitelmia esillä Kitkan kala-alueella.
* Naatikkajoen uoman ja sivu-uoman juoksutuksesta kysyttiin.


Osakaskunnankokous 21.4.2017 (läsnä 15  henkilöä, noin 0,563 manttaalia)

-kokouksen puheenjohtajana toimi Olavi Jäkäläniemi ja sihteerinä Jouko Peltoniemi
-Toimintakertomus 2016: (hyväksyttiin)
*vesialuetta 2670 ha
*tilaisuudet: hoitokunnan kokoukset 2 (16 osanottajaa), osakaskunnan kokoukset 1 (11 osanottajaa)
*pyydykset: 3 nuottaa, 600 verkkoa, 60 katiskaa.
*kalastajia: harrastuskalastajia 220 hlöä
*saaliisarvio 2016: ahven 12000 kg, hauki 25000 kg, made 1500 kg, muikku 2000 kg, siika 500 kg, taimen 1300 kg, harjus 400 kg, särki, säyne 14000 kg, kiiski 1000 kg, Yhteensä 57400 kg (21,5 kg/ha/v)
*särki vallannut merkittävästi alaa ja hauella ylisuuri kanta. Siikkanta taantunut.
*siikaa istutettu 5000 kpl, taimenta 2000 kpl.
*kalavesien hoito: harjuksen istutusta Naatikkajoki, siikaa pienvesiin (kesän vanhaa), rauhoitusalue Ylisuvanto (Naatikkajoki), jokisuitten syysrauhoitus Kitkalla, verkkojen määrän ja solmuvälien rauhoituksia, lippoaminen kiellletty Naatikka-, Vasara- ja Lohijoella, Lohijoki rauhoitettu
*Kirjanpitokalastajia on osakaskunnan alueella 1 henkilö.
-Talouskertomus 2016 (Tilit hyväksyttiin)
*Tulot 3605,88 € (jokiluvat 1428, muut luvat 1076, omist.korv. viehepal. 1097,50, muut 3,23)
*Menot 3151,28 € (kalaves.hoito 1054, hallinto 1379, merkit 165, jäs.maksut 140, ym.)
Tase: Loppusumma 4789,07 €. Kassa ja talletukset yhteensä: 4789,07 €.
Toimintasuunnitelma 2017:
- Verkkomerkin hinta korotettiin 2 euroon.
- Kalastuksenvalvojia ei nimetty kylän alueelle.
Toiminta- ja taloussuunnitelmaa:
-kokouksia
-rantakalatapahtuma
-hauenuistelukilpailu
-siaan istuksia, rauhoitusalueita
-tuloja yht. 4020 €, menoja 4020 €.
-Naatikkajoen kunnostustalkooot
-Erovuoroistenvaali: Juhani Karjalainen(Seppo Linjakumpu), Pentti Haataja (Tuomo Haataja), Pekka Sora-aho (Ari Mikkonen), Markku Törmänen (Osmo Törmänen)
-Toiminnantarkastajat: Onni Männikkö, Eero Kallunki (varalla Oiva Lehtoaho, Eero Peltoniemi)
-Kokousedustajat: Olavi Jäkäläniemi (varalla Pentti Haataja)
-Muut asiat:
* Naatikkajoen suualueen kunnostus: Olavi Jäkäläniemi kertoi asiasta osakkaille. Selvitellään maanomistajien kanssa asiaa ja pyritään sopuratkaisuun. Tarvittaessa selvitetään luvamenettelyä AVI:n kanssa.
 

Osakaskokous 10.3.2016 (läsnä 11  henkilöä)

-kokouksen puheenjohtajana toimi Olavi Jäkäläniemi ja sihteerinä Jouko Peltoniemi
-Toimintakertomus 2015: (hyväksyttiin)
*vesialuetta 2670 ha
*tilaisuudet: hoitokunnan kokoukset 1 (8 osanottajaa), osakaskunnan kokoukset 1 (11 osanottajaa)
*pyydykset: 3 nuottaa, 600 verkkoa, 60 katiskaa, 1 rysä
*kalastajia: harrastuskalastajia 220 hlöä
*saaliisarvio 2015: ahven 10000 kg, hauki 11000 kg, made 1500 kg, muikku 6000 kg, siika 5000 kg, taimen 900 kg, harjus 500 kg, särki, säyne 9000 kg, kiiski 1500 kg, Yhteensä 45400 kg (17 kg/ha/v)
*särki vallannut merkittävästi alaa ja hauella ylisuuri kanta
*siikaa istutettu 5000 kpl
-Toimintakertomus 2015: (hyväksyttiin)
*vesialuetta 2670 ha
*tilaisuudet: hoitokunnan kokoukset 1 (8 osanottajaa), osakaskunnan kokoukset 1 (11 osanottajaa)
*pyydykset: 3 nuottaa, 600 verkkoa, 60 katiskaa, 1 rysä
*kalastajia: harrastuskalastajia 220 hlöä
*saaliisarvio 2015: ahven 10000 kg, hauki 11000 kg, made 1500 kg, muikku 6000 kg, siika 5000 kg, taimen 900 kg, harjus 500 kg, särki, säyne 9000 kg, kiiski 1500 kg, Yhteensä 45400 kg (17 kg/ha/v)
*särki vallannut merkittävästi alaa ja hauella ylisuuri kanta
*siikaa istutettu 5000 kpl, kilpailuja 1
*kalavesien hoito: harjuksen istutusta Naatikkajoki, siikaa pienvesiin (kesän vanhaa), rauhoitusalue Ylisuvanto (Naatikkajoki), jokisuitten syysrauhoitus Kitkalla, verkkojen määrän ja solmuvälien rauhoituksia, lippoaminen kiellletty Naatikka-, Vasara- ja Lohijoella, Lohijoki rauhoitettu
-Taloussuunnitelma 2016 (hyväksyttiin)
*Tulot 4160 € (jokiluvat 1600, muut luvat 1800, omist.korv. viehepal. 700, muut 60)
*Menot 4160 € (kalaves.hoito 1900, hallinto 1300, merkit 180, jäs.maksut 140, muut 640)
-Erovuoroistenvaali: Olavi Jäkäläniemi (varalla Rauno Jäkäläniemi), Jouko Peltoniemi (Martti Peltoniemi), Pekka Määttä (Kari Kurtti), Olavi Tapio (Yrjö Määttä)
-Toiminnantarkastajat: Onni Männikö, Eero Kallunki (varalla Oiva Lehtoaho, Eero Peltoniemi)
-Kokousedustajat: Olavi Jäkäläniemi (varalla Pentti Haataja)
-Muut asiat:
*Pj. esitteli uutta kalastuslakia
* kalavesen hoito tahtoo unohtua, siika katoaa Kitkasta
* harjuksen pilkintään pitäisi hakea poikkeuslupaa


 

Uutisia

Vasaraperän osakaskunnan (kalastuskunta) vuosikokous 23.4.2019 klo 18.

20.4.2019
Kalastuskunnan yleinen kokous 23.4. klo 18 kylätalolla. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Vasaraperän osakaskunnan (kalastuskunta) vuosikokous 10.3.2016 klo 18.

15.2.2016
Kalastuskunnan vuosikokous pidetään to 10.3. klo 18 kyläseuran talolla, osoite Onnelantie 2, 93800 Kuusamo. Kokouksessa käsitellään: - ohjesäännön 12 pykälän asiat - uuden kalastuslain ja asetuksen muutokset Pöytäkirja nähtävissä kokouksen jälkeen lain edellyttämän ajan kalastuskunnan sihteerin kotona, osoite Peltoniementie 9, 93800 Kuusamo. Tervetuloa! Johtokunta

Johtokunnan kokous 15.2.2016 klo 18

5.2.2016
Kalastuskunnan johtokunnan kokous pidetään ma 15.2.2016 klo 18 kylätalolla. Yleinen kokous pidetään johtokunnan päätöksellä noin 2 vk:n kuluttua johtokunnan kokouksen jälkeen.