Kokoukset

Yleistä:

Kalastuskunta(osakaskunta) järjestää yleensä yhden yleisen kokouksen vuosittain. Yleinen kokous pidetään yleensä tammi-huhtikuussa. Kokouspaikkana on Kyläseurantalo, Onnelantie 11, 93800 Kuusamo. (tai kokouspaikka Rauhanyhdistyksen talolla)
Yleisessä kokouksessa valitaan kalastuskunnan esimies ja johtokunnan(hoitokunnan) edustajat sekä päätetään lupamaksuista ja mahdollisista rauhoitusalueista.


Kokouksissa päätettyä:

Osakaskunnankokous 9.4.2024 (läsnä 9  henkilöä, 0,3500 manttaalia)

-kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Torkkeli ja sihteerinä Pekka Sora-aho
-Toimintakertomus 2023: (hyväksyttiin)
*vesialuetta 2670 ha, Koillismaan kalatalousalue.
*Puheenjohtajana Timo Torkkeli, vara Jukka Määttä, sihteeri Pekka Sora-aho.
*tilaisuudet: hoitokunnan kokoukset 2 (16 osanottajaa), osakaskunnan kokoukset 1 (10 osanottajaa)
*kalatapahtuma yhdessä kyläseuran kanssa heinäkuussa.
*pyydykset: 5 nuottaa, 600 verkkoa, 60 katiskaa.
*kalastajia: 2 luokan kaupallinen kalastajia 2,  harrastuskalastajia 180 hlöä, muita 20.
*saaliisarvio 2022: ahven 3200 kg, hauki 5000 kg, made 800 kg, muikku 5000 kg, siika 500 kg, taimen 350 kg, harjus 150 kg, särki, säyne 3000 kg, kiiski 100 kg, Yhteensä 18100 kg (6,8 kg/ha/v)
*särkeä saatu vähennettyä ja hauella ylisuuri kanta. Siikakanta heikentynyt saalismäärissä.
*kalaa istutettu vuonna 2023: 2600 kpl siikaa järville ja lampiin.
*kalavesien hoito: rauhoitusalue Ylisuvanto (Naatikkajoki), jokisuitten syysrauhoitus Kitkalla, verkkojen määrän ja solmuvälien rauhoituksia, lippoaminen kielletty Naatikka-, Vasara- ja Lohijoella, Lohijoki rauhoitettu
*Kirjanpitokalastajia 2, Kari Kurtti ja Pekka Määttä.

-Talouskertomus 2023 (Tilit hyväksyttiin)
*Tulot 4.881,26 € (lupatulot 4.017,24 €, omist.korv. viehepal. 814,02 €)
*Menot 3.210,83 € (kalavesien hoito 843,20 €, hallintokulut 776,80 €)
*Tulos 1.670,43 €
Tase: Loppusumma 5.619,51 €. Talletukset 5.619,51 €.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2024:
- Verkkomerkin hinta  3 € osakkaille 6 € mökkiläisille. Myyntipalkkio 10 %.
- Jokilupa turisteille 12 €/vrk, 25 €/3 vrk, kausilupa paikallisille 50 €, osakaslupa 12 €/kausi ja kylällä asuva ei osakas 20 €. Lupakirjoituspalkkio 3 €.
-Lupien myyjät: Olavi Jäkäläniemi, Seppo Linjakumpu, Pentti Haataja. (verkkomerkit)
 Jokilupia lisäksi myyvät: Jouko Peltoniemi, Karhuntassu, Ruka Info, Pekka Sora-aho.
-Kalastussäännöt v. 2024 (löytyy kohdasta "Kalastussäännöt")
-Alamitat: Harri 35 cm, Taimen 60 cm.
-kokouksia: 1 osakaskunnan ja 2 hoitokunnan kokousta
-rantakalatapahtuma yhdessä kyläseuran kanssa
-hauenkalastusta Naatikkajoella
-siian istuksia useisiin eri järviin ja lampiin, harria Naatikkajokeen. Käytetään kalakorttivaroja istutuksiin. Istutuksiin/kalavesien hoitoon varattu 2.600 €.
-rauhoitusalueita (ks. hinnat ja säännöt "Kalastussääntö 2024" listasta).
-verkkojen enimmäisrajoitus poistetaan Iso-Hyypiöjärvellä.
-tuloja yht. 5.540 €, menoja 5.540 €.
-hoitokunnan palkkiot: esimies 100 €, varaesimies 100 €, siht-rah.hoit. 200, kirjanpitäjä 100 €/v. 
hoitokunnan kokouspalkkio 20 €/kokous + matkakorvaus. 
-Erovuoroistenvaali: Erovuorossa Antti Lehtoaho (varalla Rauno Jäkäläniemi), Jukka Määttä (Jouko Peltoniemi),Pekka Määttä (Kari Kurtti), Jukka Tapio (Juha Määttä).
Erovuoroiset valittiin uudelleen. 
-Toiminnantarkastajat: Eero Kallunki, Eero Peltoniemi (varalla Timo Haataja ja Kalle Lehtoaho)
-Kokousedustajat kaudelle 2023-2024: Kalatalousalueen ja Pro Agrian kokousedustajana Olavi Jäkäläniemi, muissa asioissa puheenjohtaja Timo Torkkeli ja varalle varapuheenjohtaja Jukka Määttä.
-Muut asiat:
Keskusteltiin Kitkan yhtenäislupa-alueen lupamaksuista. Kuultiin tietoa kalastusalueen toiminnasta.

Osakaskunnankokous 28.4.2023 (läsnä 10  henkilöä, 0,3500 manttaalia)

-kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Määttä ja sihteerinä Pekka Sora-aho
-Toimintakertomus 2022: (hyväksyttiin)
*vesialuetta 2670 ha, Koillismaan kalatalousalue.
*Puheenjohtajana timo Torkkeli, vara Jukka Määttä, sihteeri Pekka Sora-aho.
*tilaisuudet: hoitokunnan kokoukset 3 (21 osanottajaa), osakaskunnan kokoukset 1 (10 osanottajaa)
*kalatapahtuma yhdessä kyläseuran kanssa heinäkuussa.
*pyydykset: 5 nuottaa, 600 verkkoa, 60 katiskaa.
*kalastajia: 2 luokan kaupallinen kalastajia 2,  harrastuskalastajia 180 hlöä, muita 20.
*saaliisarvio 2022: ahven 3000 kg, hauki 5000 kg, made 500 kg, muikku 5000 kg, siika 500 kg, taimen 550 kg, harjus 150 kg, särki, säyne 6000 kg, kiiski 100 kg, Yhteensä 20800 kg (7,8 kg/ha/v)
*särkeä edelleen merkittävästi ja hauella ylisuuri kanta. Siikakanta parantunut.
*kalaa istutettu vuonna 2022 järvitaimen 1060 kpl, harjusta 4000 kpl, 2500 kpl siikaa.
*kalavesien hoito: rauhoitusalue Ylisuvanto (Naatikkajoki), jokisuitten syysrauhoitus Kitkalla, verkkojen määrän ja solmuvälien rauhoituksia, lippoaminen kielletty Naatikka-, Vasara- ja Lohijoella, Lohijoki rauhoitettu
*Kirjanpitokalastajia 2, Kari Kurtti ja Pekka Määttä.

-Talouskertomus 2022 (Tilit hyväksyttiin)
*Tulot 4.574,26 € (lupatulot 3.237,00 €, omist.korv. viehepal. 1.236,61 €)
*Menot 7.959,10 € (kalavesien hoito 5.493,94 €, hallintokulut 1.022,00 €)
*Tulos -3.384,84 €
Tase: Loppusumma 3.936,28 €. Talletukset 3.936,28 €.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2023:
- Verkkomerkin hinta  3 € osakkaille 6 € mökkiläisille. Myyntipalkkio 10 %.
- Jokilupa turisteille 12 €/vrk, 25 €/3 vrk, kausilupa paikallisille 50 €, osakaslupa 12 €/kausi ja kylällä asuva ei osakas 20 €. Lupakirjoituspalkkio 2 €.
-Lupien myyjät: Olavi Jäkäläniemi, Seppo Linjakumpu, Pentti Haataja. (verkkomerkit)
 Jokilupia lisäksi myyvät: Jouko Peltoniemi, Karhuntassu, Ruka Info, Pekka Sora-aho.
-Kalastussäännöt v. 2023 (löytyy kohdasta "Kalastussäännöt")
-Alamitat: Harri 35 cm, Taimen 60 cm.
-kokouksia: 1 osakaskunnan ja 2 hoitokunnan kokousta
-rantakalatapahtuma yhdessä kyläseuran kanssa
-hauenkalastusta Naatikkajoella
-siian istuksia useisiin eri järviin ja lampiin, harria Naatikkajokeen. Käytetään kalakorttivaroja istutuksiin. Istutuksiin/kalavesien hoitoon varattu 3.000 €.
-rauhoitusalueita (ks. hinnat ja säännöt "Kalastussääntö 2023" listasta).
-verkkojen enimmäisrajoitus poistetaan Iso-Hyypiöjärvellä.
-tuloja yht. 4.700 €, menoja 4.700 €.
-hoitokunnan palkkiot: esimies 100 €, varaesimies 100 €, siht-rah.hoit. 200, kirjanpitäjä 100 €/v. 
hoitokunnan kokouspalkkio 20 €/kokous + matkakorvaus. 
-Erovuoroistenvaali: Erovuorossa Seppo Linjakumpu (varalla Hannu Päivärinta), Pekka Sora-aho (Ari Mikkonen),Timo Torkkeli (Tuomo Haataja), Markku Törmänen (Osmo Törmänen). Erovuoroiset valittiin uudelleen. 
-Toiminnantarkastajat: Eero Kallunki, Eero Peltoniemi (varalla Timo Haataja ja Kalle Lehtoaho)
-Kokousedustajat kaudelle 2023-2024: Kalatalousalueen kokousedustajana Olavi Jäkäläniemi, muissa asioissa puheenjohtaja Timo Torkkeli. (varalle varapuheenjohtaja Jukka Määttä)
-Muut asiat:
Palkittiin kalastuskunnan toiminnassa ansioituneita jäseniä: Kalatalouden keskusliiton hopeinen ansiomerkki: Olavi Jäkäläniemi, Pentti Haataja, Esko Juhani Karjalainen, Onni Männikkö, Määttä Pekka, Määttä Yrjö, Peltoniemi Jouko, Sora-aho Pekka, Törmänen Markku; Eero Kallunki (kala-aiheinen muistaminen).

 

Osakaskunnankokous 21.4.2022 (läsnä 10  henkilöä, 0,3493 manttaalia)

-kokouksen puheenjohtajana toimi Olavi Jäkäläniemi ja sihteerinä Pekka Sora-aho
-Toimintakertomus 2021: (hyväksyttiin)
*vesialuetta 2670 ha, Koillismaan kalatalousalue.
*tilaisuudet: hoitokunnan kokoukset 2 (13 osanottajaa), osakaskunnan kokoukset 1 (8 osanottajaa)
*kalatapahtuma yhdessä kyläseuran kanssa heinäkuussa.
*pyydykset: 3 nuottaa, 600 verkkoa, 60 katiskaa.
*kalastajia: amm.kalastajia 0,  harrastuskalastajia 180 hlöä.
*saaliisarvio 2021: ahven 4000 kg, hauki 8000 kg, made 500 kg, muikku 1000 kg, siika 500 kg, taimen 700 kg, harjus 150 kg, särki, säyne 12000 kg, kiiski 200 kg, Yhteensä 27050 kg (10,1 kg/ha/v)
*särkeä edelleen merkittävästi ja hauella ylisuuri kanta. Siikakanta parantunut.
*kalaa istutettu vuonna 2021 harjusta 5200 kpl, 10000 kpl siikaa.
*kalavesien hoito: rauhoitusalue Ylisuvanto (Naatikkajoki), jokisuitten syysrauhoitus Kitkalla, verkkojen määrän ja solmuvälien rauhoituksia, lippoaminen kielletty Naatikka-, Vasara- ja Lohijoella, Lohijoki rauhoitettu

-Talouskertomus 2021 (Tilit hyväksyttiin)
*Tulot 5.552,30 € (lupatulot 2941,50 €, omist.korv. viehepal. 2599,48 €)
*Menot 7.281,07 € (kalavesien hoito 4.966,04 €)
*Tulos -1.728,68 €
Tase: Loppusumma 7116,91 €. Talletukset 7116,91 €.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022:
- Verkkomerkin hinta  2 euroa osakkaille.
-Lupien myyjät: Olavi Jäkäläniemi, Seppo Linjakumpu, Pentti Haataja. (verkkomerkit)
 Jokilupia lisäksi myyvät: Jouko Peltoniemi, Karhuntassu, Ruka Info, Pekka Sora-aho.
-Kalastussäännöt v. 2022 (löytyy kohdasta "Kalastussäännöt")
-kokouksia: 1 osakaskunnan ja 2 hoitokunnan kokousta
-rantakalatapahtuma yhdessä kyläseuran kanssa
-hauenkalastusta Naatikkajoella
-siaan istuksia useisiin eri järviin ja lampiin, harria Naatikkajokeen. Käytetään kalakorttivaroja istutuksiin.
-rauhoitusalueita (ks. hinnat ja säännöt "Kalastussääntö 2022" listasta).
-tuloja yht. 3620 €, menoja 3620 €.
-Erovuoroistenvaali: Erovuorossa Olavi Jäkäläniemi (varalla Rauno Jäkäläniemi), Jukka Määttä (Jouko Peltoniemi), Pekka Määttä (Kari Kurtti), Jukka Tapio (Juha Määttä). Olavi Jäkäläniemen tilalle valittiin Antti Lehtoaho (varajäsen Rauno Jäkäläniemi), muut erovuoroiset valittiin uudelleen. 
-Toiminnantarkastajat: Onni Männikkö, Eero Kallunki (varalla Oiva Lehtoaho, Eero Peltoniemi)
-Kokousedustajat kaudelle 2022-2023: Olavi Jäkäläniemi (vuoden 2022 loppuun saakka) ja uusi hoitokunnan esimies v.2023 alusta lukien. (varalle varapuheenjohtaja)
-Muut asiat: Ei ollut.
 

Osakaskunnankokous 20.4.2021 (läsnä 8  henkilöä, 0,1786 manttaalia)

-kokouksen puheenjohtajana toimi Olavi Jäkäläniemi ja sihteerinä Pekka Sora-aho
-Toimintakertomus 2020: (hyväksyttiin)
*vesialuetta 2670 ha
*tilaisuudet: hoitokunnan kokoukset 1 (x osanottajaa), osakaskunnan kokoukset 1 (x osanottajaa)
*pyydykset: 3 nuottaa, 600 verkkoa, 60 katiskaa.
*kalastajia: amm.kalastajia 2,  harrastuskalastajia 200 hlöä.
*saaliisarvio 2020: ahven 4000 kg, hauki 8000 kg, made 500 kg, muikku 10000 kg, siika 800 kg, taimen 900 kg, harjus 250 kg, särki, säyne 30000 kg, kiiski 200 kg, Yhteensä 54650 kg (20,4 kg/ha/v)
*särki vallannut merkittävästi alaa ja hauella ylisuuri kanta. Siikakanta taantunut.
*kalaa ei istutettu vuonna 2020 muuta kuin 2300 kg harjusta.
*kalavesien hoito: rauhoitusalue Ylisuvanto (Naatikkajoki), jokisuitten syysrauhoitus Kitkalla, verkkojen määrän ja solmuvälien rauhoituksia, lippoaminen kielletty Naatikka-, Vasara- ja Lohijoella, Lohijoki rauhoitettu

-Talouskertomus 2020 (Tilit hyväksyttiin)
*Tulot 3366 € (lupatulot 977, omist.korv. viehepal. 1082)
*Menot 4200 € 
*Tulos -800 €
Tase: Loppusumma 9000 €. Talletukset 9000 €.
Toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021:
- Verkkomerkin hinta  2 euroa osakkaille.
-kokouksia: 1 osakaskunnan ja 2 hoitokunnan kokousta
-rantakalatapahtuma yhdessä kyläseuran kanssa
-hauenkalastusta
-siaan istuksia useisiin eri järviin ja lampiin, harria Naatikkajokeenrauhoitusalueita (ks. hinnat ja säännöt 2021)
-tuloja yht. 3927 €, menoja 4627 €.
-Erovuoroistenvaali: Seppo Linjakumpu (Hannu Päivärinta), Timo Torkkeli (Tuomo Haataja), Pekka Sora-aho (Ari Mikkonen), Markku Törmänen (Osmo Törmänen)
-Toiminnantarkastajat: Onni Männikkö, Eero Kallunki (varalla Oiva Lehtoaho, Eero Peltoniemi)
-Kokousedustajat: Olavi Jäkäläniemi (varalla Pekka Määttä)
-Muut asiat:
*Kitkan selkävesikalastuksesta keskusteltiin. Uusia suunnitelmia esillä Kitkan kala-alueella.
*Naatikkajoen luvalla voi kalastaa myös Vasarajoesta. Ilman lupaa ei Vasarajoesta saa kalastaa.

Osakaskunnankokous 23.4.2019 (läsnä 11  henkilöä, noin 0,310 manttaalia)

-kokouksen puheenjohtajana toimi Olavi Jäkäläniemi ja sihteerinä Jouko Peltoniemi
-Toimintakertomus 2018: (hyväksyttiin)
*vesialuetta 2670 ha
*tilaisuudet: hoitokunnan kokoukset 1 (8 osanottajaa), osakaskunnan kokoukset 1 (6 osanottajaa)
*pyydykset: 3 nuottaa, 600 verkkoa, 60 katiskaa.
*kalastajia: amm.kalastajia 2,  harrastuskalastajia 200 hlöä, muita 200.
*saaliisarvio 2018: ahven 3000 kg, hauki 4000 kg, made 800 kg, muikku 2000 kg, siika 500 kg, taimen 900 kg, harjus 250 kg, särki, säyne 35000 kg, kiiski 1200 kg, Yhteensä 47650 kg (17,8 kg/ha/v)
*särki vallannut merkittävästi alaa ja hauella ylisuuri kanta. Siikakanta taantunut.
*kalaa ei istutettu vuonna 2018 lainkaan.
*kalavesien hoito: rauhoitusalue Ylisuvanto (Naatikkajoki), jokisuitten syysrauhoitus Kitkalla, verkkojen määrän ja solmuvälien rauhoituksia, lippoaminen kielletty Naatikka-, Vasara- ja Lohijoella, Lohijoki rauhoitettu
*Kirjanpitokalastajia on osakaskunnan alueella 1 henkilö.
-Talouskertomus 2018 (Tilit hyväksyttiin)
*Tulot 3692,52 € (lupatulot 3124, omist.korv. viehepal. 566,60, muut 1,52)
*Menot 956,74€ ( merkit 179,59, jäs.maksut 140, ilmoitukset 267,04, virkistys 150, vuokrat 30, muut 190,11)
*Tulos +2735,78 €
Tase: Loppusumma 8323,81€. Kassa 1324,87 ja talletukset 6998,94€.
Toimintasuunnitelma 2019:
- Verkkomerkin hinta  2 euroa osakkaille.
- Kalastuksenvalvojia ei nimetty kylän alueelle.
Toiminta- ja taloussuunnitelmaa:
-kokouksia: 1 osakaskunnan ja 2 hoitokunnan kokousta
-rantakalatapahtuma yhdessä kyläseuran kanssa
-hauenkalastusta
-siaan istuksia, rauhoitusalueita
-tuloja yht. 3620 €, menoja 3620 €.
-Erovuoroistenvaali: Seppo Linjakumpu (Hannu Päivärinta), Pentti Haataja (Tuomo Haataja), Pekka Sora-aho (Ari Mikkonen), Markku Törmänen (Osmo Törmänen)
-Toiminnantarkastajat: Onni Männikkö, Eero Kallunki (varalla Oiva Lehtoaho, Eero Peltoniemi)
-Kokousedustajat: Olavi Jäkäläniemi (varalla Pentti Haataja)
-Muut asiat:
*Kitkan selkävesikalastuksesta keskusteltiin. Uusia suunnitelmia esillä Kitkan kala-alueella.
* Naatikkajoen uoman ja sivu-uoman juoksutuksesta kysyttiin.


Osakaskunnankokous 21.4.2017 (läsnä 15  henkilöä, noin 0,563 manttaalia)

-kokouksen puheenjohtajana toimi Olavi Jäkäläniemi ja sihteerinä Jouko Peltoniemi
-Toimintakertomus 2016: (hyväksyttiin)
*vesialuetta 2670 ha
*tilaisuudet: hoitokunnan kokoukset 2 (16 osanottajaa), osakaskunnan kokoukset 1 (11 osanottajaa)
*pyydykset: 3 nuottaa, 600 verkkoa, 60 katiskaa.
*kalastajia: harrastuskalastajia 220 hlöä
*saaliisarvio 2016: ahven 12000 kg, hauki 25000 kg, made 1500 kg, muikku 2000 kg, siika 500 kg, taimen 1300 kg, harjus 400 kg, särki, säyne 14000 kg, kiiski 1000 kg, Yhteensä 57400 kg (21,5 kg/ha/v)
*särki vallannut merkittävästi alaa ja hauella ylisuuri kanta. Siikkanta taantunut.
*siikaa istutettu 5000 kpl, taimenta 2000 kpl.
*kalavesien hoito: harjuksen istutusta Naatikkajoki, siikaa pienvesiin (kesän vanhaa), rauhoitusalue Ylisuvanto (Naatikkajoki), jokisuitten syysrauhoitus Kitkalla, verkkojen määrän ja solmuvälien rauhoituksia, lippoaminen kiellletty Naatikka-, Vasara- ja Lohijoella, Lohijoki rauhoitettu
*Kirjanpitokalastajia on osakaskunnan alueella 1 henkilö.
-Talouskertomus 2016 (Tilit hyväksyttiin)
*Tulot 3605,88 € (jokiluvat 1428, muut luvat 1076, omist.korv. viehepal. 1097,50, muut 3,23)
*Menot 3151,28 € (kalaves.hoito 1054, hallinto 1379, merkit 165, jäs.maksut 140, ym.)
Tase: Loppusumma 4789,07 €. Kassa ja talletukset yhteensä: 4789,07 €.
Toimintasuunnitelma 2017:
- Verkkomerkin hinta korotettiin 2 euroon.
- Kalastuksenvalvojia ei nimetty kylän alueelle.
Toiminta- ja taloussuunnitelmaa:
-kokouksia
-rantakalatapahtuma
-hauenuistelukilpailu
-siaan istuksia, rauhoitusalueita
-tuloja yht. 4020 €, menoja 4020 €.
-Naatikkajoen kunnostustalkooot
-Erovuoroistenvaali: Juhani Karjalainen(Seppo Linjakumpu), Pentti Haataja (Tuomo Haataja), Pekka Sora-aho (Ari Mikkonen), Markku Törmänen (Osmo Törmänen)
-Toiminnantarkastajat: Onni Männikkö, Eero Kallunki (varalla Oiva Lehtoaho, Eero Peltoniemi)
-Kokousedustajat: Olavi Jäkäläniemi (varalla Pentti Haataja)
-Muut asiat:
* Naatikkajoen suualueen kunnostus: Olavi Jäkäläniemi kertoi asiasta osakkaille. Selvitellään maanomistajien kanssa asiaa ja pyritään sopuratkaisuun. Tarvittaessa selvitetään luvamenettelyä AVI:n kanssa.
 

Osakaskokous 10.3.2016 (läsnä 11  henkilöä)

-kokouksen puheenjohtajana toimi Olavi Jäkäläniemi ja sihteerinä Jouko Peltoniemi
-Toimintakertomus 2015: (hyväksyttiin)
*vesialuetta 2670 ha
*tilaisuudet: hoitokunnan kokoukset 1 (8 osanottajaa), osakaskunnan kokoukset 1 (11 osanottajaa)
*pyydykset: 3 nuottaa, 600 verkkoa, 60 katiskaa, 1 rysä
*kalastajia: harrastuskalastajia 220 hlöä
*saaliisarvio 2015: ahven 10000 kg, hauki 11000 kg, made 1500 kg, muikku 6000 kg, siika 5000 kg, taimen 900 kg, harjus 500 kg, särki, säyne 9000 kg, kiiski 1500 kg, Yhteensä 45400 kg (17 kg/ha/v)
*särki vallannut merkittävästi alaa ja hauella ylisuuri kanta
*siikaa istutettu 5000 kpl
-Toimintakertomus 2015: (hyväksyttiin)
*vesialuetta 2670 ha
*tilaisuudet: hoitokunnan kokoukset 1 (8 osanottajaa), osakaskunnan kokoukset 1 (11 osanottajaa)
*pyydykset: 3 nuottaa, 600 verkkoa, 60 katiskaa, 1 rysä
*kalastajia: harrastuskalastajia 220 hlöä
*saaliisarvio 2015: ahven 10000 kg, hauki 11000 kg, made 1500 kg, muikku 6000 kg, siika 5000 kg, taimen 900 kg, harjus 500 kg, särki, säyne 9000 kg, kiiski 1500 kg, Yhteensä 45400 kg (17 kg/ha/v)
*särki vallannut merkittävästi alaa ja hauella ylisuuri kanta
*siikaa istutettu 5000 kpl, kilpailuja 1
*kalavesien hoito: harjuksen istutusta Naatikkajoki, siikaa pienvesiin (kesän vanhaa), rauhoitusalue Ylisuvanto (Naatikkajoki), jokisuitten syysrauhoitus Kitkalla, verkkojen määrän ja solmuvälien rauhoituksia, lippoaminen kiellletty Naatikka-, Vasara- ja Lohijoella, Lohijoki rauhoitettu
-Taloussuunnitelma 2016 (hyväksyttiin)
*Tulot 4160 € (jokiluvat 1600, muut luvat 1800, omist.korv. viehepal. 700, muut 60)
*Menot 4160 € (kalaves.hoito 1900, hallinto 1300, merkit 180, jäs.maksut 140, muut 640)
-Erovuoroistenvaali: Olavi Jäkäläniemi (varalla Rauno Jäkäläniemi), Jouko Peltoniemi (Martti Peltoniemi), Pekka Määttä (Kari Kurtti), Olavi Tapio (Yrjö Määttä)
-Toiminnantarkastajat: Onni Männikö, Eero Kallunki (varalla Oiva Lehtoaho, Eero Peltoniemi)
-Kokousedustajat: Olavi Jäkäläniemi (varalla Pentti Haataja)
-Muut asiat:
*Pj. esitteli uutta kalastuslakia
* kalavesen hoito tahtoo unohtua, siika katoaa Kitkasta
* harjuksen pilkintään pitäisi hakea poikkeuslupaa


 

Uutisia

Vasaraperän osakaskunnan (kalastuskunta) vuosikokous 23.4.2019 klo 18.

20.4.2019
Kalastuskunnan yleinen kokous 23.4. klo 18 kylätalolla. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Vasaraperän osakaskunnan (kalastuskunta) vuosikokous 10.3.2016 klo 18.

15.2.2016
Kalastuskunnan vuosikokous pidetään to 10.3. klo 18 kyläseuran talolla, osoite Onnelantie 2, 93800 Kuusamo. Kokouksessa käsitellään: - ohjesäännön 12 pykälän asiat - uuden kalastuslain ja asetuksen muutokset Pöytäkirja nähtävissä kokouksen jälkeen lain edellyttämän ajan kalastuskunnan sihteerin kotona, osoite Peltoniementie 9, 93800 Kuusamo. Tervetuloa! Johtokunta

Johtokunnan kokous 15.2.2016 klo 18

5.2.2016
Kalastuskunnan johtokunnan kokous pidetään ma 15.2.2016 klo 18 kylätalolla. Yleinen kokous pidetään johtokunnan päätöksellä noin 2 vk:n kuluttua johtokunnan kokouksen jälkeen.