Toimintakertomus

VASARAPERÄN KYLÄSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2022

- Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107, joista naisia 49 ja miehiä 58.

- Järjestettiin 3 johtokunnan(8/7/5 osallistujaa) ja 1 yleinen/vuosikokous (14 henk).

- Järjestettiin laturetkitapahtuma Naatikkalahden laduilla pääsisäislauantaina, osall. 106
- Raivattiin puustoa ja pensaita, siistittiin kaupan rantaa, uimarannan tuntumassa sekä siistittiin kota/teatteri aluetta Jäkälälahdella.
- Järjestettiin tienvarsisiivous-tempaus kylän tiealueella toukokuussa, 10 osallistujaa.

- Järjestettiin ”Avoimet kylät”-tapahtuma 11.6. Vasarilla, osallistujia 56. Kahvitusta ja yleisökisoja.

- Järjestettiin yhdessä kalastuskunnan kanssa kalatapahtuma 31.7. Vasarilla, osallistujia 50 henkilöä, savukalaa, kahvitusta ja pelejä.

- Järjestettiin elokuussa hartaustapahtuma 4.9. Jäkälälahdella, 50 henkilöä. Hartaus, lasten lauluesitys ja kahvio
- Järjestettiin Lähiruoka-päivä 10.9. koululla; Lecaperä Ladyt yhteistyössä kyläseuran kanssa, 100 osallistujaa, 56 lähimenuateriaa myytiin. Paikallisia lähiruokatuotteita myytiin. 20 talkoolaista.

- Ylläpidettiin kylän nettisivuja (www.vasarapera.fi). Kalastuskunta, metsästysseura ja Tempaus osallistuivat sivuston vuosikuluihin kukin 25 % osuudella.

- Vuokrattiin kyläseuran taloa eri yhdistysten kokous-, kerho-, ja harrastuskäyttöön.

- Vuokrattiin kyläseuran ruoka- ja kahvikalustoa.

- Jäseniä osallistui kylän varautumissuunnittelupalavereihin, 5 kokoontumiskertaa. Tehtiin 4 kpl ilmoitustauluja kyläseuran rahoituksella. (asennus kesällä 2023)

- Puheenjohtaja osallistui Kuusamon Maamiesseuraliiton johtokunnan kokouksiin.

TALOUS, VUOSI 2022

Tuloja yhteensä 2.845,46 €, kuluja 3.967,10 €. Tilikauden alijäämä oli 1.121,64 €.

TOIMIHENKILÖT VUONNA 2022

- Puheenjohtaja Seppo Linjakumpu

- Varapuheenjohtaja Kaisa Varanka

- Sihteeri Kalle Lehtoaho

- Rahastonhoitaja/kirjanpito Juha Päivärinta/ Perskriptor

Hallituksen muut jäsenet: Taina Pajuniva, Kari Kurtti, Oiva Lehtoaho, Pirjo Karjalainen, Riikka Kurtti, Marianne Niemi, Eeva-Kaarina Jäkäläniemi.

Toiminnantarkastajat: Kirsti Peltoniemi, Eero Kallunki