Hirviporukan talkoot la 4.7.2020 klo 8

12.6.2020

Kokoonnutaan hirvikodalle klo 8. Riistapeltojen kunnostusta ja muuta tarpeelllista talkoilua.