Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024:

-Käsiteltiin vuosikokouksessa 23.2.2024

Yleistä:

- Sääntömääräiset kokoukset; vuosi- ja kesäkokous sekä hirvikokoukset
- Maanvuokrausta jatketaan
 

Riistanhoito:

- Riistapeltoja tehdään
- Hirven ruokintaa, 30 nuolukiveä.
- Pienpetopyyntiä jatketaan ja parhaat palkitaan
- Rauhoitusalueita jatketaan (n. 800 ha)
- Talkoita järjestetään

Riistakannat ja riistan laskennat:

- Hirvilaskentaa suoritetaan, RHY:n määräämänä ajankohtana
- Riistakolmio lasketaan, talvi ja kesä

Metsästys:

- Hirvenmetsästystä suoritetaan jäsenten toimesta, 12 lupaa haetaan seuran toimesta.
- Vieraslupia myydään kanalintu- ja jänismetsästykseen, tarkistetaan vielä kesäkokouksessa laskentatuloksen jälkeen
-Karhunmetsästystä, vierasluvat 50 €  ja kaatomaksu 100 €, kaksi kerralla maanomistajan mukana
- Valvontaa suoritetaan

Ampumatoiminta:

- Osallistutaan seurojen välisiin pienois- ja luodikkokilpailuihin
- Hirvenhiihto/-hiihtely kilpailuihin osallistutaan
 

Kenneltoiminta:

- Hirvihaukkukokoeiden tuomarointiin osallistutaan
- Koirakoe maastoja annetaan (KMKS)

Koulutus ja neuvonta:

- Osallistutaan RHY:n järjestämiin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin

 

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:

- Hirvipeijaat järjestetään
- Pilkki- ja ulkoilupäivä järjestetään
- Nettisivujen päivitystä jatketaan, Seppo Linjakumpu hoitaa päivityksiä

Huomionosoitukset:

- 50 vuotta ja vanhemmat täysinä kymmeninä muistetaan pienellä lahjalla

Taloussuunnitelma:

Tulot 6.500 € ( Hirvijaosto 3.500 €,  jäsenmaksu 1.700 €, vierasluvat 800 €, ulkoilupäivä 500 € )
Menot 6.500 € ( Hallinto 1500 €, riistanhoito 1.000 €, hirvijaosto 3.500 €, kilpailu 500 €)
 

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022:

-Käsiteltiin vuosikokouksessa 4.6.2021

Yleistä:

- Sääntömääräiset kokoukset; vuosi- ja kesäkokous sekä hirvikokoukset
- Maanvuokrausta jatketaan
 

Riistanhoito:

- Riistapeltoja tehdään
- Hirven ruokintaa, 30 nuolukiveä.
- Pienpetopyyntiä jatketaan ja parhaat palkitaan
- Rauhoitusalueita jatketaan (n. 800 ha)
- Talkoita järjestetään

Riistakannat ja riistan laskennat:

- Hirvilaskentaa suoritetaan, RHY:n määräämänä ajankohtana
- Riistakolmio lasketaan, talvi ja kesä
- Vesilintulaskentaa suoritetaan

Metsästys:

- Hirvenmetsästystä suoritetaan jäsenten toimesta, 12 lupaa haettu seuran toimesta.
- Vieraslupia myydään kanalintu- ja jänismetsästykseen, tarkistetaan vielä kesäkokouksessa laskentatuloksen jälkeen
-Karhunmetsästystä, vierasluvat 50 €  ja kaatomaksu 100 €, kaksi kerralla maanomistajan mukana
- Valvontaa suoritetaan

Ampumatoiminta:

- Osallistutaan seurojen välisiin pienois- ja luodikkokilpailuihin
- Hirvenhiihto/-hiihtely kilpailuihin osallistutaan
 

Kenneltoiminta:

- Hirvihaukkukokoeiden tuomarointiin osallistutaan
- Koirakoe maastoja annetaan (KMKS)

Koulutus ja neuvonta:

- Osallistutaan RHY:n järjestämiin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin

 

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:

- Hirvipeijaat ja 50 vuotisjuhla järjestetään; toimikunta valitaan toteuttamaan
- Pilkki- ja ulkoilupäivä järjestetään
- Nettisivujen päivitystä jatketaan, Seppo Linjakumpu hoitaa päivityksiä

Huomionosoitukset:

- 50 vuotta ja vanhemmat täysinä kymmeninä muistetaan

Taloussuunnitelma:

Tulot 7.150 € ( Hirvijaosto 4.000 €,  jäsenmaksu 1.900 €, vierasluvat 800 €, ulkoilupäivä 250, hallinto 200 € )
Menot 7.150 € ( Hallinto 2000 €, riistanhoito 1.500 €, hirvijaosto 3.100 €, kilpailu 200 €, ulkoilupäivä 350 €)