Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020:

-Käsiteltiin vuosikokouksessa 9.2.2020

Yleistä:

- Sääntömääräiset kokoukset; vuosi- ja kesäkokous sekä hirvikokoukset
- Maanvuokrausta jatketaan
-Yhteistoimintaa naapuriseurojen kanssa kehitetään

Riistanhoito:

- Riistapeltoja tehdään
- Pienpetopyyntiä jatketaan ja parhaat palkitaan
- Rauhoitusalueita jatketaan
- Talkoita järjestetään

Riistakannat ja riistan laskennat:

- Hirvilaskentaa suoritetaan, RHY:n määräämänä ajankohtana
- Riistakolmio lasketaan

Metsästys:

- Hirvenmetsästystä suoritetaan jäsenten toimesta
- Vieraslupia myydään kanalintu- ja jänismetsästykseen, tarkistetaan vielä kesäkokouksessa laskentatuloksen jälkeen
-Karhunpyyntiä kehitetään naapuriseurojen kanssa
- Valvontaa suoritetaan

Ampumatoiminta:

- Osallistutaan seurojen välisiin pienois- ja luodikkokilpailuihin
- Hirvenhiihtokilpailuihin osallistutaan
- Hirvenjuoksu- ja -kävelykilpailuihin osallistutaan
- Kilpailujen osanottomaksut korvataan

Kenneltoiminta:

- Hirvihaukkukokoeiden tuomarointiin osallistutaan
- Koirakoe maastoja annetaan, tarkennetaan kesäkokouksessa ajankohta ja maastot

Koulutus ja neuvonta:

- Osallistutaan RHY:n järjestämiin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin

 

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:

- Hirvipeijaat järjestetään
- Pilkki- ja ulkoilupäivä järjestetään, vastuuhenkilönä Pekka Määttä
- Nettisivujen päivitystä jatketaan, Seppo Linjakumpu hoitaa päivityksiä

Huomionosoitukset:

- 50 vuotta ja vanhemmat täysinä kymmeninä muistetaan

Taloussuunnitelma:

Tulot 5.600 € ( Hirvijaosto 3.000 €, kilpailu 200 €, jäsenmaksu 1.700 €, vierasluvat 700 € )
Menot 5.600 € ( Hallinto 2.000 €, riistanhoito 800 €, hirvijaosto 2.600 €, kilpailu 200 €)