Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma v. 2019:

Katso kohdasta kokoukset; siellä kokouksessa päätetty toimintasuunnitelma.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016:

-Käsiteltiin vuosikokouksessa 12.2.2016

Yleistä:

- Sääntömääräiset kokoukset
- Maanvuokrausta jatketaan

Riistanhoito:

- Riistapeltoja tehdään
- Hirvenruokintaa suoritetaan
- Pienpetopyyntiä jatketaan
- Rauhoitus alueita jatketaan
- Talkoita järjestetään

Riistakannat ja riistan laskennat:

- Hirvilaskentaa suoritetaan
- Maalaskenta metsästyksen yhteydessä
- Lentolaskenta Riistanhoitoyhdistyksen alueella
- Riistakolmio laskenta (talvi ja kesä)

Metsästys:

- Hirvenmetsästystä suoritetaan jäsenten toimesta
- Vieraslupia myydään kanalintu- ja jänismetsästykseen
- Valvontaa suoritetaan

Ampumatoiminta:

- Pienoishirvirata käytössä kerran viikossa
- Osallistutaan pienoishirvikilpailuun (seurojen väliset)
- Hirvenhiihtokilpailuihin osallistutaan
- Hirvenjuoksu- ja -kävelykilpailuihin osallistutaan

Kenneltoiminta:

- Hirvihaukkukokoeiden tuomarointiin osallistutaan
- Koirakoe maastoja annetaan

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:

- Hirvipeijaat järjestetään
- Pilkki- ja ulkoilupäivä järjestetään
- Hirviliiterin ulkoaluetta ehostetaan (halkoliiteri)
- Nettisivujen päivitystä jatketaan

Huomionosoitukset:

- 50 vuotta ja vanhemmat täysinä kymmeninä muistetaan

Taloussuunnitelma:

Tulot 8.550 € ( Hirvijaosto 6.000 €, kilpailu 350 €, jäsenmaksu 1.500 €, vieraslupa 400 € hallinto 300 €)
Menot 8.550 € ( Hallinto 1.500 €, riistanhoito 800 €, hirvijaosto 6.000 €, kilpailu 250 €)