Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021:

-Käsiteltiin vuosikokouksessa 4.6.2021

Yleistä:

- Sääntömääräiset kokoukset; vuosi- ja kesäkokous sekä hirvikokoukset
- Maanvuokrausta jatketaan
 

Riistanhoito:

- Riistapeltoja tehdään
- Hirven ruokintaa, 30 nuolukiveä.
- Pienpetopyyntiä jatketaan ja parhaat palkitaan
- Rauhoitusalueita jatketaan (n. 800 ha)
- Talkoita järjestetään

Riistakannat ja riistan laskennat:

- Hirvilaskentaa suoritetaan, RHY:n määräämänä ajankohtana
- Riistakolmio lasketaan, talvi ja kesä

Metsästys:

- Hirvenmetsästystä suoritetaan jäsenten toimesta, 12 lupaa haettu seuran toimesta.
- Vieraslupia myydään kanalintu- ja jänismetsästykseen, tarkistetaan vielä kesäkokouksessa laskentatuloksen jälkeen
-Karhunmetsästystä, vierasluvat 50 €  ja kaatomaksu 100 €, kaksi kerralla maanomistajan mukana
- Valvontaa suoritetaan

Ampumatoiminta:

- Osallistutaan seurojen välisiin pienois- ja luodikkokilpailuihin
- Hirvenhiihtokilpailuihin osallistutaan
 

Kenneltoiminta:

- Hirvihaukkukokoeiden tuomarointiin osallistutaan
- Koirakoe maastoja annetaan (KMKS)

Koulutus ja neuvonta:

- Osallistutaan RHY:n järjestämiin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin

 

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:

- Hirvipeijaat järjestetään
- Pilkki- ja ulkoilupäivä järjestetään, koronasäännökset huomioiden
- Nettisivujen päivitystä jatketaan, Seppo Linjakumpu hoitaa päivityksiä

Huomionosoitukset:

- 50 vuotta ja vanhemmat täysinä kymmeninä muistetaan

Taloussuunnitelma:

Tulot 6.000 € ( Hirvijaosto 3.000 €, kilpailu 50 €, jäsenmaksu 1.800 €, vierasluvat 800 €, ulkoilupäivä 250, hallinto 100 € )
Menot 6.000 € ( Hallinto 600 €, riistanhoito 1.650 €, hirvijaosto 3.000 €, kilpailu 200 €, ulkoilupäivä 350 €)