Hirviporukka

Uutisia

Tämän vuoden jahdin aloitus lauantaina 10.10. klo 7. Kokoontuminen hirvikodalle. Maksakaa osallistumismaksu 100 € metsästysseuran tilille tai ottakaa raha mukaan aloitukseen.
Talkoot lauantaina 26.9. klo 8. Kokoontuminen hirvikodalle. Varatkaa mukaan työvälineitä; mm. ampumalavojen korjausta ja ampumalinjojen raivausta.
Hirviporukkaan 2020 tulijat; riistapeltotalkoot la 4.7. klo 8 alkaen. Kokoontuminen hirvikodalle. Peltoja voi kyntää jo etukäteen.
Hirven paloittelua liiterillä perjantaina 25.10. klo 9 alkaen. T. Hirviporukan johtaja
Perjantaina vasan paloittelua ja liemen keittoa ym. peijaisvalmistelua hirviliiterillä klo 9 alkaen.

HIRVIPORUKAN VALINNAT 2020
 

Hirviporukan johtajana toimii Kari Maikku, puh. 040-5249307

Varajohtajana toimii Hannu Peltoniemi, puh. 040-7322771

Kolme sukupolvea Kalllungin perheestä mukana jahdissa 20.10.2018
Tommi Peltoniemen ensimmäinen kaato 28.10.2017 Hyypiöllä
Käskynjaolla 21.10.2017 klo 8.00
Uusi kota todettiin jahdin alussa hyväksi! 14.10.2017
Juha Karjalainen kaatoi kauden ensimmäisen Harrisuon ajosta.15.10.2017
Veli Pohjonen sai saaliiksi vasan. 15.10.2017
Johanna Määttä oli ensimmäinen nainen joka kaatoi kylämme hirvijahdissa hirven. 2015
Hirviliiterin katoksen tekoa 4.7.2015