Kokoukset

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
- yleinen kokous keskiviikko 18.8.2021 klo 19.00 seuran kodalla, 21 osallistujaa
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
- Kokouksen puheenjohtajana toimi Joona Peltoniemi ja sihteerinä oli Eero Kallunki.
- Metsästysajat: noudatetaan viranomaisten määräämiä metsästysaikoja. Kukin metsästäjä on itse velvollinen ottamaan selvää ajoista, mm. www.riista.fi nettisivuston kautta.
-Saaliskiintiöt metsästysseurassa ovat seuraavat:
*metso 15 pistettä/ 1 metsolintu/ jäsen, Teeri 5 p., Pyy 5 p.. Yhteispistemäärä on 30 pistettä.(riekko on rauhoitettu- hallituksen esitys- hyväksyttiin äänestyksen jälkeen)
- Rauhoitusalue: Jäkäläniementiestä lääninrajalle rajoitetaan kanalintujen metsästykseltä; jäniksen ja kyyhkyn sekä hirven pyynti sallitaan tälläkin alueella.
- Vierasluvat: Jäsenen matkassa saa olla 2 vierasta, vieraiden saaliit menee jäsenen kiintiöstä. Vieraslupa kanalintujahtiin 30 €/vrk sis. jäniksen. Jänislupa erikseen 20 €/kausi ja 5 €/vrk. Karhunpyynti 50 €/ kausi ja jäsen mukana aina jahdissa ja jäsen vastaa jahdin kulusta ja tapahtumista.
Ajavalla koiralla kettua metsästettäessä, lopetuslupa naapuriseuran puolelta tulleelle ketulle. Kausimaksua ei peritä ketunmetsästyksestä.
Pienpetojen(ketun)pyyntiin voi vieras osallistua jäsenen mukana ilman eri maksua. Jäsen vastaa jahdin kulusta ja tapahtumista.
Vieraslupia myyvät: Eero Kallunki ja Pentti Haataja.(voi maksaa netin kautta tilille myös, maininta kenen vieras) Isännät velvoitetaan ilmoittamaan saaliit johtokunnan jäsenille. Puheenjohtajalle voi lähettää osoitteella joona.peltoniemi77@gmail.com.
-Uudet metsästysvuokrasopimukset käsiteltiin. Yhteensä 8 kpl hyväksyttiin. Muutamia neuvottelussa.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan: Aino-Maija Vengasaho hyväksyttiin  vuosikorttijäseneksi. Aaro Lehtoaho hyväksyttiin seuran jäseneksi. 
- KMKS:n koemaastoanomukset: Seura hyväksyi seuran alueen käytön koirakokeita varten hirvi-, kanalintu- ja kettukokeita varten. Yhdyshenkilönä toimii Kari Maikku ja Joona Peltoniemi.
- Vuoden 2019 ja2020 pienpeto pyyntikilpailun tulokset:
*2019: 1. Jukka Määttä 122 p, 2. Juha Määttä 108 p., 3. Antti Lehtoaho 75 p ja Juho Haataja 75 p.
*2020 1. Juha Määttä 126 p. 2. Jukka Määttä 107 p., 3. Hannu Peltoniemi 90 p. 
- Hirvenmetsästys 2021: Talkoot la 26.9. klo 9 (hirvilavojen kunnostus ym), hirvijahti käynnistyy la 2.10.2021 klo 7.00 ,  kokoontuminen hirviliiterille.
Osuusmaksu 130 € hirvijahtiin osallistuville hirviporukan jäsenille. Lupia: 6 aik.lupaa, 6 vasaa.
Tänä vuonna ei ole esitetty vieraita ampujia mukaan jahtiin.
- Seuran ampumaharjoitus  selvitellään syyskuulle Vääräjoen radalle. (esim.12.9.2021)
-Seuran jäsenmaksu on kaudella 2021-2022 20 €. Maksu tilille FI98 519410 5008 8841. Tulosta kuitti verkkopankkimaksusta/pankkimaksusta mukaan metsälle. (vuosikorttilaiset 20 €, mökkiläiset 50 €) Jäsenmaksun yhteydessä ilmoita puhelinnumero sihteerille. (tiedotusta varten käytetään whats app- kanavaa)

-Suositeltiin käyttämään värikkäitä asusteita metsästyksessä, jotta vahinkoja ei satu.

-Seuran jäseniä velvoitetaan ilmoittamaan jahtikauden jälkeen saaliit tilastointia varten puheenjohtajalle tai sihteerille.(yhteýstieto yllä)

- Mikäli ette tiedä seuran metsästysalueen rajoja, ota selvää seuran hallituksen jäseniltä. Rajat löytyy Oma Riista-sovelluksesta.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Seuran vuosikokous pidettiin pe 4.6. 2021 klo.18.00 Hirviliiterillä. 
-Osallistujia 13.
-Puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi, sihteeri Eero Kallunki.
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
-Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2020. Toiminta on ollut erittäin monipuolista. 
-Hyväksyttiin tilinpäätös v. 2020. Tuloja 5.967,01 € , menoja 4.450,11 € , ylijäämä  1.516,90 €.
-Varat 31.12.2020: pankkitilillä 5.135,44 € ja kassassa 1.072,57 €.
-Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Joona Peltoniemi.
-Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle. Jukka Määttä ja Hannu Peltoniemi. 
-Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Linjakumpu ja Timo Haataja, varalle Risto Peltoniemi ja Antti Lehtoaho.
-Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma. (löytyy kohdassa "Toimintasuunnitelma")
-Vahvistetiin tulo- ja menoarvio.(tuloja 6.000 €, menoja 6.000 €) 
-Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 20 €, vuosikortti 20 €, mökkiläiskortti 50 €.
-Karhun vieraslupa 50 €/kausi, jäsenen mukana. Vieraan kaatomaksu 100 €. Lohkon karhusäännöistä valtuuteltiin pj. neuvottelijaksi. Käsitellään kesäkokouksessa lohkon karhunmetsästys sääntöjä.
-Hyväksyttiin uusia jäseniä: Sari Mursu, Juha Mursu ja Ilari Mursu hyväksyttiin uudeksi jäseneksi. Jukka ja Lauri Niska, sekä Hente Juutinen ja Markus Palojärvi hyväksyttiin vuosijäseniksi. 
-Hirviporukan vetäjän valinta jätettiin tehtäväksi myöhemmin talkoopäivänä 12.6.2021.
-Liiterimaksu v. 2021 on 400 € uusille liittyjille.
-Hirvilupia on haettu 12 pyyntilupaa.
-Pienpyyntikisan palkinnot jaetaan kesäkokouksessa. 

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Hallituksen kokous oli pe 14.8.2020 klo 17.00 seuran kodalla
- yleinen kokous to 14.8.2020 klo 19.00 seuran kodalla, 23 osallistujaa
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
- Kokouksen puheenjohtajana toimi Joona Peltoniemi ja sihteerinä oli Eero Kallunki.
- Metsästysajat: noudatetaan viranomaisten määräämiä metsästysaikoja. Kukin metsästäjä on itse velvollinen ottamaan selvää ajoista, mm. www.riista.fi nettisivuston kautta.
-Saaliskiintiöt metsästysseurassa ovat seuraavat:
*metso 15 pistettä/ 1 metsolintu/ jäsen, Teeri 5 p., Pyy 5 p.. Yhteispistemäärä on 30 pistettä.(riekko on rauhoitettu- hallituksen esitys- hyväksyttiin)
- Rauhoitusalue: Jäkäläniementiestä lääninrajalle rajoitetaan kanalintujen metsästykseltä; jäniksen ja kyyhkyn sekä hirven pyynti sallitaan tälläkin alueella.
- Vierasluvat: Jäsenen matkassa saa olla 2 vierasta, vieraiden saaliit menee jäsenen kiintiöstä. Vieraslupa kanalintujahtiin 25 €/vrk sis. jäniksen. Jänislupa erikseen 20 €/kausi ja 5 €/vrk. Karhunpyynti 50 €/ kausi ja 2 vierasta enintään jäsenen mukana ja jäsen vastaa jahdin kulusta ja tapahtumista.
Ajavalla koiralla kettua metsästettäessä, lopetuslupa naapuriseuran puolelta tulleelle ketulle. Kausimaksu 50 €, edellytyksenä, että jahti alkaa omalta alueelta.
 Pienpetojen(ketun)pyyntiin voi vieras osallistua jäsenen mukana ilman eri maksua. Jäsen vastaa jahdin kulusta ja tapahtumista. Vieraslupia myyvät: Eero Kallunki ja Pentti Haataja.(voi maksaa netin kautta tilille myös, maininta kenen vieras) Isännät velvoitetaan ilmoittamaan saaliit johtokunnan jäsenille. Puheenjohtajalle voi lähettää osoitteella peltoniemi.tuomo@gmail.com.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan: Olli Lehtoaho hyväksyttiin  jäseneksi. Harri Palokas hyväksyttiin jäseneksi. Pasi Ämmälä hyväksyttiin vuosikorttijäseneksi. Mikko ja Juska Herva hyväksyttiin vuosikorttijäseniksi.  
- KMKS:n koemaastoanomukset: Seura hyväksyi seuran alueen käytön koirakokeita varten hirvi-, kanalintu- ja kettukokeita varten. Yhdyshenkilönä toimii Kari Maikku ja Tuomo Peltoniemi.
- Vuoden 2019 pienpeto pyyntikilpailun tulokset:
*1. Jukka Määttä 122 p, 2. Juha Määttä 108 p., 3. Antti Lehtoaho 75 p ja Juho Haataja 75 p.
- Hirvenmetsästys 2020: Talkoot la 26.9. klo 8 (hirvilavojen kunnostus ym), hirvijahti käynnistyy la 10.10.2019 klo 7.00 ,  kokoontuminen hirviliiterille.
Osuusmaksu 100 € hirvijahtiin osallistuville hirviporukan jäsenille. Lupia: 6 aik.lupaa, 4 vasaa.
Tänä vuonna ei hyväksytä vieraita ampujia mukaan jahtiin.
- Seuran ampumaharjoitukset  Holtinniemen kanssa Vääräjoen radalla su 23.8. klo 12.00.
- Seuran omavuoro harjoitusvuoro Vääräjoella ma 31.8. klo 17.
-Seuran jäsenmaksu on kaudella 2020-2021 20 €. Maksu tilille FI98 519410 5008 8841. Tulosta kuitti verkkopankkimaksusta/pankkimaksusta mukaan metsälle. (vuosikorttilaiset 20 €, mökkiläiset 50 €) Jäsenmaksun yhteydessä ilmoita puhelinnumero sihteerille. (tiedotusta varten käytetään whats app- kanavaa)

-Seuran jäseniä velvoitetaan ilmoittamaan jahtikauden jälkeen saaliit tilastointia varten puheenjohtajalle tai sihteerille.(yhteýstieto yllä)

- Mikäli ette tiedä seuran metsästysalueen rajoja, ota selvää seuran hallituksen jäseniltä. Rajat löytyy Oma Riista-sovelluksesta.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Seuran vuosikokous pidettiin su 9.2. 2020 klo.12.00 Kylätalolla. (Johtokunnan kokous oli 31.1.)
-Osallistujia 21.
-Puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi, sihteeri Eero Kallunki.
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
-Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2019. Toiminta on ollut erittäin monipuolista. Aktiivisia jäseniä oli 90.
-Hyväksyttiin tilinpäätös v. 2019. Tuloja 5.006,25 € , menoja 3.377,89 € , ylijäämä  1.628,36 €.
-Varat 31.12.2019: pankkitilillä 3.542,87 € ja kassassa 1.148,24 €.
-Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Peltoniemi.
-Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle. Pekka Sora-aho ja Ari Mikkonen. 
-Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Linjakumpu ja Timo Haataja, varalle Risto Peltoniemi ja Antti Lehtoaho.
-Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma. (löytyy kohdassa "Toimintasuunnitelma")
-Vahvistetiin tulo- ja menoarvio.(tuloja 5.600 €, menoja 5.600 €) 
-Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 20 €, vuosikortti 20 €, mökkiläiskortti 50 €.
-Karhun vieraslupa 50 €/kausi, jäsenen mukana. Vieraan kaatomaksu 100 €. Lohkon karhusäännöistä valtuuteltiin pj. neuvottelijaksi. Käsitellään kesäkokouksessa lohkon karhunmetsästys sääntöjä.
-Hyväksyttiin uusia jäseniä: Tiina Maikku hyväksyttiin uudeksi jäseneksi.
-Pilkki- ja ulkoilupäivä pidetään pitkänä perjantaina 10. 4.2020 klo 11 kaupan rannassa. Pekka Määttä järjestäjänä. 
-Hirviporukan vetäjäksi valittiin Kari Maikku, varajohtajaksi Hannu Peltoniemi. 
-Liiterimaksu v. 2020 on 400 € uusille liittyjille.
-Peijaiset järjestetään syys-lokakuulla.
-Päätettiin hakea hirvilupia 10 pyyntilupaa eli aikuisia 7 kpl ja 6 vasoja  kpl.
-Hirviporukka sai valtuudet päättää vieraiden ottamisesta jahtiin. 
-Riistakolmio talvilaskenta: Vetäjäksi Joona Peltoniemi. 15.1.-15.3 laskenta.
-Pienpyyntikisan palkinnot jaetaan kesäkokouksessa. Tulokset ilmoitettava vuosittain 15.1. mennessä hallituksen jäsenille.
-Haatajassa muutama metsäkauris. Talvella hoidetaan niiden ruokintaa jäsenten toimesta. Rauhoituksesta päätetään kesäkokouksessa. Suositus ettei niitä ammuttaisi.

-Seurojen välisiten ilma-ase ammunta vuoro ke 12.2. klo 17.30 neuvolan alakerrassa.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Hallituksen kokous oli to 9.8.2019 klo 17.00 seuran kodalla
- yleinen kokous to 9.8.2018 klo 18.30 seuran kodalla, 25 osallistujaa
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
- Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi ja sihteerinä oli Eero Kallunki.
- Metsästysajat: noudatetaan viranomaisten määräämiä metsästysaikoja. Kukin metsästäjä on itse velvollinen ottamaan selvää ajoista, mm. www.riista.fi nettisivuston kautta.
-Saaliskiintiöt metsästysseurassa ovat seuraavat:
*metso 15 pistettä/ 1 metsolintu/ jäsen, Teeri 5 p., Pyy 5 p.. Yhteispistemäärä on 30 pistettä.(riekko on rauhoitettu- hallituksen esitys- hyväksyttiin)
- Rauhoitusalue: Jäkäläniementiestä lääninrajalle rajoitetaan kanalintujen metsästykseltä; jäniksen ja kyyhkyn sekä hirven pyynti sallitaan tälläkin alueella.
- Vierasluvat: Jäsenen matkassa saa olla 2 vierasta, vieraiden saaliit menee jäsenen kiintiöstä. Vieraslupa kanalintujahtiin 25 €/vrk sis. jäniksen. Jänislupa erikseen 25 €/kausi ja 5 €/vrk. Karhunpyynti 50 €/ kausi ja 2 vierasta enintään jäsenen mukana ja jäsen vastaa jahdin kulusta ja tapahtumista.
 Pienpetojen(ketun)pyyntiin voi vieras osallistua jäsenen mukana ilman eri maksua. Jäsen vastaa jahdin kulusta ja tapahtumista. Vieraslupia myyvät: Eero Kallunki ja Pentti Haataja.(voi maksaa netin kautta tilille myös, maininta kenen vieras) Isännät velvoitetaan ilmoittamaan saaliit johtokunnan jäsenille. Puheenjohtajalle voi lähettää osoitteella peltoniemi.tuomo@gmail.com.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan: Kari Karjalainen hyväksyttiin  vuosikorttijäseniksi.
- KMKS:n koemaastoanomukset: Seura hyväksyi seuran alueen käytön koirakokeita varten hirvi-, kanalintu- ja kettukokeita varten. Yhdyshenkilönä toimii Kari Maikku.
- Vuoden 2018 pienpeto pyyntikilpailun tulokset:
*1. Juha Määttä, 2. Jukka Määttä., 3. Hannu Peltoniemi.
- Hirvenmetsästys 2019: Talkoot la 5.10. klo 8 (liiterin viimeistely, hirvilavojen kunnostus ym), hirvijahti käynnistyy la 12.10.2019 klo 7.00 ,  kokoontuminen hirviliiterille.
Osuusmaksu 80 € hirvijahtiin osallistuville hirviporukan jäsenille.
-Mikko Luikku esitti, että jahtiin olisi kiinnostusta saksalaisten metsästäjien toimesta. Hirviporukka päätti, että annetaan mahdollisuus osallistua jahtiin 12.-13.10., enintään 4 henkilöä ja hinta 250 €/hlö/vk-loppu. Mikko Luikku hoitaa majoitus ja kuljetus-järjestelyt. Tarvittavat ase ja ampumaluvat tulee olla kunnossa osallistuvilla.
- Seuran ampumaharjoitukset  Holtinniemen kanssa Vääräjoen radalla la 31.8. klo 15.00.
-Seuran jäsenmaksu on kaudella 2019-2020 20 €. Maksu tilille FI98 519410 5008 8841. Tulosta kuitti verkkopankkimaksusta/pankkimaksusta mukaan metsälle. (vuosikorttilaiset 20 €, mökkiläiset 50 €) Jäsenmaksun yhteydessä ilmoita puhelinnumero sihteerille. (tiedotusta varten tehdään whats app- ryhmä)

-Seuran jäseniä velvoitetaan ilmoittamaan jahtikauden jälkeen saaliit tilastointia varten puheenjohtajalle tai sihteerille.(yhteýstieto yllä)

- Mikäli ette tiedä seuran metsästysalueen rajoja, ota selvää seuran hallituksen jäseniltä.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Seuran vuosikokous pidettiin su 3.2. 2019 klo.12.00 Kylätalolla. (Johtokunnan kokous oli 25.1.)
-Osallistujia 17.
-Puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi, sihteeri Eero Kallunki.
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
-Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018. Toiminta on ollut erittäin monipuolista. Aktiivisia jäseniä oli 90.
-Hyväksyttiin tilinpäätös v. 2018. Tuloja 6.599,12 € , menoja 7.023,57 € , alijäämä  424,45 €.
-Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Peltoniemi.
-Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle. Joona Peltoniemi, Juha Määttä, Hannu Peltoniemi. 
-Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Linjakumpu ja Timo Haataja, varalle Risto Peltoniemi ja Antti Lehtoaho.
-Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma.
-Vahvistetiin tulo- ja menoarvio.(tuloja 6.850 €, menoja 6.850 €)
-Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 20 €, vuosikortti 20 €, mökkiläiskortti 50 €.
-Karhun vieraslupa 50 €/kausi, jäsenen mukana. Vieraan kaatomaksu 100 €.
-Hyväksyttiin uusia jäseniä: Kalle Aittakumpu, Asko Salminen, Kirsti Tonttila(vuosijäsen), Niko Pirkola(vuosikortti), Minna Haataja-Koskinen(vuosikortti). 
-Pilkki- ja ulkoilupäivä pidetään pitkänä perjantaina 13. 4.2019 klo 11 kaupan rannassa. Pekka Määttä järjestäjänä. 
-Hirviporukan vetäjäksi valittiin Kari Maikku, varajohtajaksi Hannu Peltoniemi. 
-Liiterimaksu v. 2018 on 400 €.
-Peijaiset järjestetään syys-lokakuulla.
-Päätettiin hakea hirvilupia 13 pyyntilupaa eli aikuisia 10 kpl ja 6 vasoja  kpl.
-Riistakolmio talvilaskenta: Vetäjäksi Joona Peltoniemi.
-Pienpyyntikisan palkinnot jaetaan kesäkokouksessa. Tulokset ilmoitettava vuosittain 15.1. mennessä hallituksen jäsenille.

-Vastikkeellisia vuokrasopimuksia ei tehdä maista. 
-Seurojen välisiten ilma-ase ammunta vuoro ke 13.2. klo 17.30 neuvolan alakerrassa.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Hallituksen kokous oli to 9.8.2018 klo 17.30 seuran kodalla
- yleinen kokous to 9.8.2018 klo 19.00 seuran kodalla, 25 osallistujaa
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
- Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi ja sihteerinä oli Eero Kallunki.
- Metsästysajat: noudatetaan viranomaisten määräämiä metsästysaikoja. Kukin metsästäjä on itse velvollinen ottamaan selvää ajoista, mm. www.riista.fi nettisivuston kautta.
-Saaliskiintiöt metsästysseurassa ovat seuraavat:
*metso 15 pistettä/ 1 metsolintu/ jäsen, Teeri 5 p., Pyy 5 p., Riekko 5 p. Yhteispistemäärä on 30 pistettä.(riekko voi olla rauhoitettu valtakunnallisesti)
- Rauhoitusalue: Jäkäläniementiestä lääninrajalle rajoitetaan kanalintujen metsästykseltä; jäniksen ja kyyhkyn sekä hirven pyynti sallitaan tälläkin alueella.
- Vierasluvat: Jäsenen matkassa saa olla 2 vierasta, vieraiden saaliit menee jäsenen kiintiöstä. Vieraslupa kanalintujahtiin 25 €/vrk sis. jäniksen. Jänislupa erikseen 25 €/kausi ja 5 €/vrk. Karhunpyynti 50 €/ kausi ja 2 vierasta enintään jäsenen mukana.
 Pienpetojen ja majavan pyyntiin voi vieras osalistua jäsenen mukana ilman eri maksua.. Vieraslupia myyvät: Eero Kallunki ja Pentti Haataja.(voi maksaa netin kautta tilille myös, maininta kenen vieras) Isännät velvoitetaan ilmoittamaan saaliit johtokunnan jäsenille. Puheenjohtajalle voi lähettää osoitteella peltoniemi.tuomo@gmail.com.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan: Eetu Räsänen (vuosikortti), Henri Haataja (vuosikortti) ja Sari Lehtoaho (vuosikortti)  hyväksyttiin  vuosikorttijäseniksi.
- KMKS:n koemaastoanomukset: Seura hyväksyi seuran alueen käytön koirakokeita varten hirvi-, kanalintu- ja kettukokeita varten. Yhdyshenkilönä toimii Kari Maikku, varalla Tuomo Peltoniemi.
- Vuoden 2017 pienpeto pyyntikilpailun tulokset:
*1. Pertti Haataja 200 pistettä, 2. Toivo Peltoniemi 93 p., 3. Tuomo Haataja 88 p.
- Hirvenmetsästys 2018: Talkoot la 29.9. klo 8 (liiterin viimeistely, hirvilavojen kunnostus ym), hirvijahti käynnistyy la 13.10.2018 klo 7.00 ,  kokoontuminen hirviliiterille.
Osuusmaksu 100 € hirvijahtiin osallistuville hirviporukan jäsenille.
Päätettiin mmydä huutokaupalla jäsenille tarvittaessa 2 aikuisen lupaa. Pohjahinta á 1500 €. Paikka Petäjävaaran alue ja porukan päätöksellä hirvenmetsästyksen jälkeen muuallakin seuran alueella.
Vaihtoehtona voidaan myydä "hirven roppi" ostajalle.
Hirvikoiralla metsästyksen kehittämistä päätettiin edistää antamalla alueita metsästykseen.
- Seuran ampumaharjoitukset/kilpailu Holtinniemen kanssa Vääräjoen radalla la 11.8. klo 16.00. Lisäksi oma harjoitusvuooro to 30.8. klo 17.
Riistakolmiolaskenta la 11.9., kokoontuminen kodalle klo 9.00.

- Seuran jäsenmaksu on kaudella 2017-2018 20 €. Maksu tilille FI98 519410 5008 8841. Tulosta kuitti verkkopankkimaksusta/pankkimaksusta mukaan metsälle. (vuosikorttilaiset 20 €, mökkiläiset 50 €)
- Mikäli ette tiedä seuran metsästysalueen rajoja, ota selvää seuran hallituksen jäseniltä.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Seuran vuosikokous pidettiin su 28.1. 2018 klo.12.00 Kylätalolla. (Johtokunnan kokous oli klo 10)
-Osallistujia 20.
-Puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi, sihteeri Eero Kallunki.
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
-Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017. Toiminta on ollut erittäin monipuolista.
-Hyväksyttiin tilinpäätös v. 2017. Tuloja 8.558,96 € , menoja 11.437,98 € , alijäämä  2.879,02 €.
Hirvikodan rakennuskulut olivat n. 7.000 €, lisäksi talkootyötä n. 700 tuntia.
-Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Peltoniemi.
-Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Eero Kallunki ja Tuomo Haataja.
-Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Linjakumpu ja Timo Haataja, varalle Juhani Heden ja Antti Lehtoaho.
-Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma.
-Vahvistetiin tulo- ja menoarvio.(tuloja 6.200 €, menoja 6.200 €)
-Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 20 €, vuosikortti 20 €, mökkiläiskortti 50 €.
-Karhun vieraslupa 50 €/kausi, jäsenen mukana max 2 vierasta kerralla. Vieraan kaatomaksu 100 €.
-Hyväksyttiin uusia jäseniä: Tuomas Mikkonen, Reijo Mikkonen(on jo jäsen), Rene Åström, Jon Åström, Kimmo Vengasaho, Ella Haataja, Jari Koskinen.
-Pilkki- ja ulkoilupäivä pidetään pitkänä perjantaina 14.4.2017 klo 11 kaupan rannassa. Pekka Määttä ja Seppo Linjakumpu järjestävät.
-Hirviporukan vetäjäksi valittiin Juha Määttä, varajohtajaksi Hannu Peltoniemi ja Eero Kallunki.
-Liiterimaksu v. 2018 on 400 €.
-Peijaiset järjestetään syys-lokakuulla.
-Päätettiin hakea hirvilupia 16 pyyntilupaa eli aikuisia 12 kpl ja 8 vasoja  kpl.
-Riistakolmio talvilaskenta: Vetäjäksi Joona Peltoniemi.
-Pienpyyntikisan palkinnot jaetaan kesäkokouksessa.
-Hirvikotaa saa jäsenet käyttää virkistystarkoituksessa, mm. makkaranpaistopaikkana.
-Seurojen välisiten ilma-ase ammunta vuoro pe 9.2. klo 17.30 neuvolan alakerrassa. Loppukilpailu 4.3. klo 12.00.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Hallituksen kokous oli su 5.8.2017 klo 11.00 Vasaraperän kylätalolla
- yleinen kokous su 5.8.2017 klo 12.00 Vasaraperän kylätalolla, 25 osallistujaa
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
- Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi ja sihteerinä oli Eero Kallunki.
- Metsästysajat: noudatetaan viranomaisten määräämiä metsästysaikoja. Kukin metsästäjä on itse velvollinen ottamaan selvää ajoista, mm. www.riista.fi nettisivuston kautta.
-Saaliskiintiöt metsästysseurassa ovat seuraavat:
*metso 15 pistettä/ 1 metsolintu/ jäsen, Teeri 5 p., Pyy 5 p., Riekko 5 p. Yhteispistemäärä on 30 pistettä.(riekko rauhoitettu valtakunnallisesti)
- Rauhoitusalue: Jäkäläniementiestä lääninrajalle rajoitetaan kanalintujen metsästykseltä; jäniksen ja kyyhkyn sekä hirven pyynti sallitaan tälläkin alueella.
- Vierasluvat: Jäsenen matkassa saa olla 2 vierasta, vieraiden saaliit menee jäsenen kiintiöstä. Vieraslupa kanalintujahtiin 25 €/vrk sis. jäniksen. Kanalintujahdin loputtua jänis 5 €/vrk. Vieraslupia myyvät: Eero Kallunki ja Pentti Haataja.(voi maksaa netin kautta tilille myös) Isännät velvoitetaan ilmoittamaan saaliit johtokunnan jäsenille. Puheenjohtajalle voi lähettää osoitteella peltoniemi.tuomo@gmail.com.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan: Marko Lehto ja Juho Tapani Malinen hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi.
- KMKS:n koemaastoanomukset: Seura hyväksyi seuran alueen käytön koirakokeita varten hirvi-, kanalintu- ja kettukokeita varten. Yhdyshenkilönä toimii Kari Maikku.
- Vuoden 2017 pienpeto pyyntikilpailun tulokset:
*1. Jukka Määttä 135 pistettä, 2. Tommi Peltoniemi 125 p., 3. Toivo Peltoniemi 123 p.
- Kodan rakentaminen: Viimeistelytöitä ennen hirvenmetsästystä. Kota muutoin valmis.
- Hirvenmetsästys 2017: Talkoot la 30.9. klo 8 (liiterin viimeistely, hirvilavojen kunnostus ym), hirvijahti käynnistyy la 14.9.2016 klo 7.00 ,  kokoontuminen hirviliiterille.
- Päätettiin myydä kaksi hirveä joko myyntilupina tai "roppina" halukkaille" ostajille. 
- Seuran ampumaharjoituskilpailu Holtinniemen kanssa Vääräjoen radalla. Ajankohtaa ei vielä sovittu.

- Seuran jäsenmaksu on kaudella 2017-2018 20 €. Maksu tilille FI98 519410 5008 8841. Tulosta kuitti verkkopankkimaksusta/pankkimaksusta mukaan metsälle. (vuosikorttilaiset 20 €, mökkiläiset 50 €)
- Mikäli ette tiedä seuran metsästysalueen rajoja, ota selvää seuran hallituksen jäseniltä.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Seuran vuosikokous pidettiin pe 4.2. 2017 klo.13.00 Kylätalolla. (Johtokunnan kokous oli klo 10)
-Osallistujia 18.
-Puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi, sihteeri Eero Kallunki.
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
-Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2016.
-Hyväksyttiin tilinpäätös v. 2016. Tuloja 10.976,72 € , menoja 12.816,82 € , alijäämä  1.840,10 €.
-Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Peltoniemi.
-Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Pekka Määttä ja Jouko Peltoniemi.
-Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Linjakumpu ja Martti Peltoniemi, varalle Juhani Heden ja Antti Lehtoaho.
-Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma.
-Vahvistetiin tulo- ja menoarvio.(tuloja 12.300 €, menoja 12.550 €)
-Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 20 €, vuosikortti 20 €, mökkiläiskortti 20 €.
-Hyväksyttiin uusi jäsen: Heidi Haataja.(Ahti Haatajan tila)
-Seuran kodan jatkorakentaminen: Järjestetään talkoita, rahoitukseen voidaan myydä 2 hirven pyyntilupaa Petäjävaaran alueelle. Katsotaan kesäkokouksessa tarkemmin. Kodan rakentamisen osalta pidetään palaveri toukokuulla.
-Pilkki- ja ulkoilupäivä pidetään pitkänä perjantaina 14.4.2017 klo 11 kaupan rannassa. Kari Maikku ja Seppo Linjakumpu järjestävät.
-Hirviporukan vetäjää ei vielä saatu nimettyä. Hallitus selvittää asiaa.
-Liiterimaksu v. 2017 on 400 €.
-Peijaiset järjestetään lokakuulla.
-Päätettiin hakea hirvilupia 16 pyyntilpaa eli aikuisia 12 kpl ja 8 vasoja  kpl.
-Riistakolmio talvilaskenta: Vetäjäksi Joona Peltoniemi.
-Pienpyyntikisan palkinnot jaetaan kesäkokouksessa.
-Seurojen välisiten ilma-ase ammunta vuoro pe 10.2. klo 17.30 neuvolan alakerrassa. Loppukilpailu 5.3. klo 12.00.
 

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Hallituksen kokous oli su 30.7.2016 klo 13.00 Vasaraperän kylätalolla
- yleinen kokous su 30.7.2016 klo 16.00 Vasaraperän kylätalolla, 23 osallistujaa
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
- Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi ja sihteerinä oli Eero Kallunki.
- Metsästysajat: noudatetaan viranomaisten määräämiä metsästysaikoja. Kukin metsästäjä on itse velvollinen ottamaan selvää ajoista, mm. www.riista.fi nettisivuston kautta.
-Saaliskiintiöt metsästysseurassa ovat seuraavat:
*metso 15 pistettä/ 1 metsolintu/ jäsen, Teeri 5 p., Pyy 5 p., Riekko 5 p. Yhteispistemäärä on 30 pistettä.
- Rauhoitusalue: Jäkäläniementiestä lääninrajalle rajoitetaan kanalintujen metsästykseltä; jäniksen ja kyyhkyn pyynti sallitaan tälläkin alueella.
- Vierasluvat: Jäsenen matkassa saa olla 2 vierasta, vieraiden saaliit menee jäsenen kiintiöstä. Vieraslupa kanalintujahtiin 25 €/vrk sis. jäniksen. Kanalintujahdin loputtua jänis 5 €/vrk. Vieraslupia myyvät: Eero Kallunki ja Pentti Haataja. Isännät velvoitetaan ilmoittamaan saaliit johtokunnan jäsenille. Puheenjohtajalle voi lähettää osoitteella peltoniemi.tuomo@gmail.com.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan: Kirsi Karjalainen.
- KMKS:n koemaastoanomukset: Seura hyväksyi seuran alueen käytön koirakokeita varten hirvi-, kanalintu- ja kettukokeita varten. Yhdyshenkilönä toimii seuran puheenjohtaja.
- Vuoden 2015 pienpeto pyyntikilpailun tulokset:
*1. Pertti Haataja 510 pistettä, 2. Toivo Peltoniemi 133 p., 3. Juha Määttä 125 p.
- Kodan rakentaminen hirviliiterille: Päätettiin rakentaa uusi kota hirviliiterille. Malli on kuusikumainen, sivun mitta 3 metriä, kaksi oviaukkoa, umpinainen, lasit, tulisija. Haetaan rakennuslupa nyt syksyllä ja pohjanteko syksyllä. Kustannusarvio noin 10.000 €. Tehdään talkoilla.
- Hirvenmetsästys 2016: Talkoot la 6.8. klo 8 (liiterin rakentaminen, hirvilavojen kunnostus), hirvijahti käynnistyy la 24.9.2016 klo 7.00? (riippuu, mitä lohko päättää aloituksesta), kokoontuminen hirviliiterille. Esitystä oli myös, että metsästys alkaisi 2 vk myöhemmin, ja aloitus talkootöinä.(kodan rakentaminen)
- Päätettiin myydä kaksi hirveä joko myyntilupina tai "roppina" halukkaille" ostajille. 
- "Oma Riista-palvelu", omariista.fi-sivuston kautta kirjautuminen. Ahti Haataja hoitaa seuran tiedot sivustolle. Tiedot(jäsenen nimi, metsästyskortin numero) Ahdille osoitteella: puh. 040-5203701.
- Seuran ampumavuoro pe 2.9.2016 Vääräjoen radalla.

- Seuran jäsenmaksu on kaudella 2015-2016 20 €. Maksu tilille FI98 519410 5008 8841. Tulosta kuitti verkkopankkimaksusta/pankkimaksusta mukaan metsälle. (vuosikorttilaiset 20 €, mökkiläiset 50 €)
- Mikäli ette tiedä seuran metsästysalueen rajoja, ota selvää seuran hallituksen jäseniltä.
 

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Seuran vuosikokous pidettiin pe 12.2. 2016 klo.18.00 Kylätalolla.

(Hallitus kokoontui ti 9.2.2016 klo. 18.00 kylätalolla.)

Vuosikokoukseen osallistui 16 henkilöä.

- Jäsenmaksu vuonna 2016:
* 20 €/jäsen tai vuosikorttilainen
* 50 €/ mökkiläinen

- Vuosikokous hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman. Ks. kohta "Toimintasuunnitelma"

- Pienpetopyyntikilpailun tulokset:
1. Pertti Haataja 510 p. (2 supia, 14 kettua, 1 näätä)
2. Toivo Peltoniemi 133 p. (2 kettua, 2 näätää, 1 minkki, 8 varislintua)
3. Juha Määttä 125 p. (3 kettua, 2 näätää, 1 minkki)
4. Jukka Määttä 80 p. (1 kettu, 1 näätä, 2 minkkiä)
5. Olavi Hyypiö 70 p. (2 näätää, 2 minkkiä)
----------

Hallitus kokoontuu ti 9.2.2016 klo. 18.00 kylätalolla.
----------

Seuran jäsenet muistakaa ilmoittaa pienriistan ja pienpetojen saaliit.Ilmoituksen voi tehdä kokouksessa tai puheenjohtajalle viestillä puh.0400171594 ja sähköpostilla peltoniemi.tuomo@gmail.com

-----------

Hallituksen kokous
-pe 14.8.2015 klo 17.30 Vasaraperän kylätalolla

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Hallituksen kokous
-pe 14.8.2015 klo 17.30 Vasaraperän kylätalolla
- pe 14.8.2015 klo 19.00 Vasaraperän kylätalolla, 37 osallistujaa
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
- Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi ja sihteerinä oli Eero Kallunki.
- Metsästysajat: noudatetaan viranomaisten määräämiä metsästysaikoja. Kukin metsästäjä on itse velvollinen ottamaan selvää ajoista, mm. www.riista.fi nettisivuston kautta.
-Saaliskiintiöt metsästysseurassa ovat seuraavat:
*metso 15 pistettä/ 1 metsolintu/ jäsen, Teeri 3 p., Pyy 3 p., Riekko 3 p. Yhteispistemäärä on 30 pistettä.
- Rauhoitusalue: Jäkäläniementiestä lääninrajalle rajoitetaan kanalintujen metsästykseltä; jäniksen pyynti sallitaan tälläkin alueella.
- Vierasluvat: Jäsenen matkassa saa olla 2 vierasta, vieraiden saaliit menee jäsenen kiintiöstä. Vieraslupa kanalintujahtiin 25 €/vrk sis. jäniksen. Kanalintujahdin loputtua jänis 5 €/vrk. Vieraslupia myyvät: Eero Kallunki ja Pentti Haataja.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan: Teemu Haataja, Risto ja Raimo Aittakumpu sekä vuosikortilla Ilkka Petteri Kyllönen.
- KMKS:n koemaastoanomukset: Seura hyväksyi seuran alueen käytön koirakokeita varten hirvi-, kanalintu- ja kettukokeita varten.
- Vuoden 2014 pienpeto pyyntikilpailun tulokset:
*1. Toivo Peltoniemi 140 pistettä, 2. Olavi Hyypiö 120 p., 3. Juha Määttä 46 p.
- Hirvenmetsästys 2015: Talkoot la 19.9. klo 7 (hirviliiterin korjaus, hirvilavojen kunnostus), hirvijahti käynnistyy la 26.9.2015 klo 7.00, kokoontuminen hirviliiterille. Päätettiin, että hirviporukan osallistujan on oltava mukana päätettyinä viikonlopun jahtipäivinä väh. 2 pv/vk. Päivät la ja su sekä viikolla oleva paloittelupäivä. Sakkomaksu 10 €/pv, jos ei ole mukana ko. jahtipäivinä tai yhteisissä talkoissa.
- Seuran jäsenmaksu on kaudella 2015-2016 20 €. Maksu tilille FI98 519410 5008 8841. Tulosta kuitti verkkopankkimaksusta/pankkimaksusta mukaan metsälle.
- Mikäli ette tiedä seuran metsästysalueen rajoja, ota selvää seuran hallituksen jäseniltä.