Kokoukset

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Hallituksen kokous oli pe 14.8.2020 klo 17.00 seuran kodalla
- yleinen kokous to 14.8.2020 klo 19.00 seuran kodalla, 23 osallistujaa
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
- Kokouksen puheenjohtajana toimi Joona Peltoniemi ja sihteerinä oli Eero Kallunki.
- Metsästysajat: noudatetaan viranomaisten määräämiä metsästysaikoja. Kukin metsästäjä on itse velvollinen ottamaan selvää ajoista, mm. www.riista.fi nettisivuston kautta.
-Saaliskiintiöt metsästysseurassa ovat seuraavat:
*metso 15 pistettä/ 1 metsolintu/ jäsen, Teeri 5 p., Pyy 5 p.. Yhteispistemäärä on 30 pistettä.(riekko on rauhoitettu- hallituksen esitys- hyväksyttiin)
- Rauhoitusalue: Jäkäläniementiestä lääninrajalle rajoitetaan kanalintujen metsästykseltä; jäniksen ja kyyhkyn sekä hirven pyynti sallitaan tälläkin alueella.
- Vierasluvat: Jäsenen matkassa saa olla 2 vierasta, vieraiden saaliit menee jäsenen kiintiöstä. Vieraslupa kanalintujahtiin 25 €/vrk sis. jäniksen. Jänislupa erikseen 20 €/kausi ja 5 €/vrk. Karhunpyynti 50 €/ kausi ja 2 vierasta enintään jäsenen mukana ja jäsen vastaa jahdin kulusta ja tapahtumista.
Ajavalla koiralla kettua metsästettäessä, lopetuslupa naapuriseuran puolelta tulleelle ketulle. Kausimaksu 50 €, edellytyksenä, että jahti alkaa omalta alueelta.
 Pienpetojen(ketun)pyyntiin voi vieras osallistua jäsenen mukana ilman eri maksua. Jäsen vastaa jahdin kulusta ja tapahtumista. Vieraslupia myyvät: Eero Kallunki ja Pentti Haataja.(voi maksaa netin kautta tilille myös, maininta kenen vieras) Isännät velvoitetaan ilmoittamaan saaliit johtokunnan jäsenille. Puheenjohtajalle voi lähettää osoitteella peltoniemi.tuomo@gmail.com.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan: Olli Lehtoaho hyväksyttiin  jäseneksi. Harri Palokas hyväksyttiin jäseneksi. Pasi Ämmälä hyväksyttiin vuosikorttijäseneksi. Mikko ja Juska Herva hyväksyttiin vuosikorttijäseniksi.  
- KMKS:n koemaastoanomukset: Seura hyväksyi seuran alueen käytön koirakokeita varten hirvi-, kanalintu- ja kettukokeita varten. Yhdyshenkilönä toimii Kari Maikku ja Tuomo Peltoniemi.
- Vuoden 2019 pienpeto pyyntikilpailun tulokset:
*1. Jukka Määttä 122 p, 2. Juha Määttä 108 p., 3. Antti Lehtoaho 75 p ja Juho Haataja 75 p.
- Hirvenmetsästys 2020: Talkoot la 26.9. klo 8 (hirvilavojen kunnostus ym), hirvijahti käynnistyy la 10.10.2019 klo 7.00 ,  kokoontuminen hirviliiterille.
Osuusmaksu 100 € hirvijahtiin osallistuville hirviporukan jäsenille. Lupia: 6 aik.lupaa, 4 vasaa.
Tänä vuonna ei hyväksytä vieraita ampujia mukaan jahtiin.
- Seuran ampumaharjoitukset  Holtinniemen kanssa Vääräjoen radalla su 23.8. klo 12.00.
- Seuran omavuoro harjoitusvuoro Vääräjoella ma 31.8. klo 17.
-Seuran jäsenmaksu on kaudella 2020-2021 20 €. Maksu tilille FI98 519410 5008 8841. Tulosta kuitti verkkopankkimaksusta/pankkimaksusta mukaan metsälle. (vuosikorttilaiset 20 €, mökkiläiset 50 €) Jäsenmaksun yhteydessä ilmoita puhelinnumero sihteerille. (tiedotusta varten käytetään whats app- kanavaa)

-Seuran jäseniä velvoitetaan ilmoittamaan jahtikauden jälkeen saaliit tilastointia varten puheenjohtajalle tai sihteerille.(yhteýstieto yllä)

- Mikäli ette tiedä seuran metsästysalueen rajoja, ota selvää seuran hallituksen jäseniltä. Rajat löytyy Oma Riista-sovelluksesta.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Seuran vuosikokous pidettiin su 9.2. 2020 klo.12.00 Kylätalolla. (Johtokunnan kokous oli 31.1.)
-Osallistujia 21.
-Puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi, sihteeri Eero Kallunki.
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
-Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2019. Toiminta on ollut erittäin monipuolista. Aktiivisia jäseniä oli 90.
-Hyväksyttiin tilinpäätös v. 2019. Tuloja 5.006,25 € , menoja 3.377,89 € , ylijäämä  1.628,36 €.
-Varat 31.12.2019: pankkitilillä 3.542,87 € ja kassassa 1.148,24 €.
-Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Peltoniemi.
-Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle. Pekka Sora-aho ja Ari Mikkonen. 
-Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Linjakumpu ja Timo Haataja, varalle Risto Peltoniemi ja Antti Lehtoaho.
-Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma. (löytyy kohdassa "Toimintasuunnitelma")
-Vahvistetiin tulo- ja menoarvio.(tuloja 5.600 €, menoja 5.600 €) 
-Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 20 €, vuosikortti 20 €, mökkiläiskortti 50 €.
-Karhun vieraslupa 50 €/kausi, jäsenen mukana. Vieraan kaatomaksu 100 €. Lohkon karhusäännöistä valtuuteltiin pj. neuvottelijaksi. Käsitellään kesäkokouksessa lohkon karhunmetsästys sääntöjä.
-Hyväksyttiin uusia jäseniä: Tiina Maikku hyväksyttiin uudeksi jäseneksi.
-Pilkki- ja ulkoilupäivä pidetään pitkänä perjantaina 10. 4.2020 klo 11 kaupan rannassa. Pekka Määttä järjestäjänä. 
-Hirviporukan vetäjäksi valittiin Kari Maikku, varajohtajaksi Hannu Peltoniemi. 
-Liiterimaksu v. 2020 on 400 € uusille liittyjille.
-Peijaiset järjestetään syys-lokakuulla.
-Päätettiin hakea hirvilupia 10 pyyntilupaa eli aikuisia 7 kpl ja 6 vasoja  kpl.
-Hirviporukka sai valtuudet päättää vieraiden ottamisesta jahtiin. 
-Riistakolmio talvilaskenta: Vetäjäksi Joona Peltoniemi. 15.1.-15.3 laskenta.
-Pienpyyntikisan palkinnot jaetaan kesäkokouksessa. Tulokset ilmoitettava vuosittain 15.1. mennessä hallituksen jäsenille.
-Haatajassa muutama metsäkauris. Talvella hoidetaan niiden ruokintaa jäsenten toimesta. Rauhoituksesta päätetään kesäkokouksessa. Suositus ettei niitä ammuttaisi.

-Seurojen välisiten ilma-ase ammunta vuoro ke 12.2. klo 17.30 neuvolan alakerrassa.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Hallituksen kokous oli to 9.8.2019 klo 17.00 seuran kodalla
- yleinen kokous to 9.8.2018 klo 18.30 seuran kodalla, 25 osallistujaa
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
- Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi ja sihteerinä oli Eero Kallunki.
- Metsästysajat: noudatetaan viranomaisten määräämiä metsästysaikoja. Kukin metsästäjä on itse velvollinen ottamaan selvää ajoista, mm. www.riista.fi nettisivuston kautta.
-Saaliskiintiöt metsästysseurassa ovat seuraavat:
*metso 15 pistettä/ 1 metsolintu/ jäsen, Teeri 5 p., Pyy 5 p.. Yhteispistemäärä on 30 pistettä.(riekko on rauhoitettu- hallituksen esitys- hyväksyttiin)
- Rauhoitusalue: Jäkäläniementiestä lääninrajalle rajoitetaan kanalintujen metsästykseltä; jäniksen ja kyyhkyn sekä hirven pyynti sallitaan tälläkin alueella.
- Vierasluvat: Jäsenen matkassa saa olla 2 vierasta, vieraiden saaliit menee jäsenen kiintiöstä. Vieraslupa kanalintujahtiin 25 €/vrk sis. jäniksen. Jänislupa erikseen 25 €/kausi ja 5 €/vrk. Karhunpyynti 50 €/ kausi ja 2 vierasta enintään jäsenen mukana ja jäsen vastaa jahdin kulusta ja tapahtumista.
 Pienpetojen(ketun)pyyntiin voi vieras osallistua jäsenen mukana ilman eri maksua. Jäsen vastaa jahdin kulusta ja tapahtumista. Vieraslupia myyvät: Eero Kallunki ja Pentti Haataja.(voi maksaa netin kautta tilille myös, maininta kenen vieras) Isännät velvoitetaan ilmoittamaan saaliit johtokunnan jäsenille. Puheenjohtajalle voi lähettää osoitteella peltoniemi.tuomo@gmail.com.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan: Kari Karjalainen hyväksyttiin  vuosikorttijäseniksi.
- KMKS:n koemaastoanomukset: Seura hyväksyi seuran alueen käytön koirakokeita varten hirvi-, kanalintu- ja kettukokeita varten. Yhdyshenkilönä toimii Kari Maikku.
- Vuoden 2018 pienpeto pyyntikilpailun tulokset:
*1. Juha Määttä, 2. Jukka Määttä., 3. Hannu Peltoniemi.
- Hirvenmetsästys 2019: Talkoot la 5.10. klo 8 (liiterin viimeistely, hirvilavojen kunnostus ym), hirvijahti käynnistyy la 12.10.2019 klo 7.00 ,  kokoontuminen hirviliiterille.
Osuusmaksu 80 € hirvijahtiin osallistuville hirviporukan jäsenille.
-Mikko Luikku esitti, että jahtiin olisi kiinnostusta saksalaisten metsästäjien toimesta. Hirviporukka päätti, että annetaan mahdollisuus osallistua jahtiin 12.-13.10., enintään 4 henkilöä ja hinta 250 €/hlö/vk-loppu. Mikko Luikku hoitaa majoitus ja kuljetus-järjestelyt. Tarvittavat ase ja ampumaluvat tulee olla kunnossa osallistuvilla.
- Seuran ampumaharjoitukset  Holtinniemen kanssa Vääräjoen radalla la 31.8. klo 15.00.
-Seuran jäsenmaksu on kaudella 2019-2020 20 €. Maksu tilille FI98 519410 5008 8841. Tulosta kuitti verkkopankkimaksusta/pankkimaksusta mukaan metsälle. (vuosikorttilaiset 20 €, mökkiläiset 50 €) Jäsenmaksun yhteydessä ilmoita puhelinnumero sihteerille. (tiedotusta varten tehdään whats app- ryhmä)

-Seuran jäseniä velvoitetaan ilmoittamaan jahtikauden jälkeen saaliit tilastointia varten puheenjohtajalle tai sihteerille.(yhteýstieto yllä)

- Mikäli ette tiedä seuran metsästysalueen rajoja, ota selvää seuran hallituksen jäseniltä.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Seuran vuosikokous pidettiin su 3.2. 2019 klo.12.00 Kylätalolla. (Johtokunnan kokous oli 25.1.)
-Osallistujia 17.
-Puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi, sihteeri Eero Kallunki.
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
-Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018. Toiminta on ollut erittäin monipuolista. Aktiivisia jäseniä oli 90.
-Hyväksyttiin tilinpäätös v. 2018. Tuloja 6.599,12 € , menoja 7.023,57 € , alijäämä  424,45 €.
-Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Peltoniemi.
-Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle. Joona Peltoniemi, Juha Määttä, Hannu Peltoniemi. 
-Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Linjakumpu ja Timo Haataja, varalle Risto Peltoniemi ja Antti Lehtoaho.
-Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma.
-Vahvistetiin tulo- ja menoarvio.(tuloja 6.850 €, menoja 6.850 €)
-Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 20 €, vuosikortti 20 €, mökkiläiskortti 50 €.
-Karhun vieraslupa 50 €/kausi, jäsenen mukana. Vieraan kaatomaksu 100 €.
-Hyväksyttiin uusia jäseniä: Kalle Aittakumpu, Asko Salminen, Kirsti Tonttila(vuosijäsen), Niko Pirkola(vuosikortti), Minna Haataja-Koskinen(vuosikortti). 
-Pilkki- ja ulkoilupäivä pidetään pitkänä perjantaina 13. 4.2019 klo 11 kaupan rannassa. Pekka Määttä järjestäjänä. 
-Hirviporukan vetäjäksi valittiin Kari Maikku, varajohtajaksi Hannu Peltoniemi. 
-Liiterimaksu v. 2018 on 400 €.
-Peijaiset järjestetään syys-lokakuulla.
-Päätettiin hakea hirvilupia 13 pyyntilupaa eli aikuisia 10 kpl ja 6 vasoja  kpl.
-Riistakolmio talvilaskenta: Vetäjäksi Joona Peltoniemi.
-Pienpyyntikisan palkinnot jaetaan kesäkokouksessa. Tulokset ilmoitettava vuosittain 15.1. mennessä hallituksen jäsenille.

-Vastikkeellisia vuokrasopimuksia ei tehdä maista. 
-Seurojen välisiten ilma-ase ammunta vuoro ke 13.2. klo 17.30 neuvolan alakerrassa.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Hallituksen kokous oli to 9.8.2018 klo 17.30 seuran kodalla
- yleinen kokous to 9.8.2018 klo 19.00 seuran kodalla, 25 osallistujaa
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
- Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi ja sihteerinä oli Eero Kallunki.
- Metsästysajat: noudatetaan viranomaisten määräämiä metsästysaikoja. Kukin metsästäjä on itse velvollinen ottamaan selvää ajoista, mm. www.riista.fi nettisivuston kautta.
-Saaliskiintiöt metsästysseurassa ovat seuraavat:
*metso 15 pistettä/ 1 metsolintu/ jäsen, Teeri 5 p., Pyy 5 p., Riekko 5 p. Yhteispistemäärä on 30 pistettä.(riekko voi olla rauhoitettu valtakunnallisesti)
- Rauhoitusalue: Jäkäläniementiestä lääninrajalle rajoitetaan kanalintujen metsästykseltä; jäniksen ja kyyhkyn sekä hirven pyynti sallitaan tälläkin alueella.
- Vierasluvat: Jäsenen matkassa saa olla 2 vierasta, vieraiden saaliit menee jäsenen kiintiöstä. Vieraslupa kanalintujahtiin 25 €/vrk sis. jäniksen. Jänislupa erikseen 25 €/kausi ja 5 €/vrk. Karhunpyynti 50 €/ kausi ja 2 vierasta enintään jäsenen mukana.
 Pienpetojen ja majavan pyyntiin voi vieras osalistua jäsenen mukana ilman eri maksua.. Vieraslupia myyvät: Eero Kallunki ja Pentti Haataja.(voi maksaa netin kautta tilille myös, maininta kenen vieras) Isännät velvoitetaan ilmoittamaan saaliit johtokunnan jäsenille. Puheenjohtajalle voi lähettää osoitteella peltoniemi.tuomo@gmail.com.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan: Eetu Räsänen (vuosikortti), Henri Haataja (vuosikortti) ja Sari Lehtoaho (vuosikortti)  hyväksyttiin  vuosikorttijäseniksi.
- KMKS:n koemaastoanomukset: Seura hyväksyi seuran alueen käytön koirakokeita varten hirvi-, kanalintu- ja kettukokeita varten. Yhdyshenkilönä toimii Kari Maikku, varalla Tuomo Peltoniemi.
- Vuoden 2017 pienpeto pyyntikilpailun tulokset:
*1. Pertti Haataja 200 pistettä, 2. Toivo Peltoniemi 93 p., 3. Tuomo Haataja 88 p.
- Hirvenmetsästys 2018: Talkoot la 29.9. klo 8 (liiterin viimeistely, hirvilavojen kunnostus ym), hirvijahti käynnistyy la 13.10.2018 klo 7.00 ,  kokoontuminen hirviliiterille.
Osuusmaksu 100 € hirvijahtiin osallistuville hirviporukan jäsenille.
Päätettiin mmydä huutokaupalla jäsenille tarvittaessa 2 aikuisen lupaa. Pohjahinta á 1500 €. Paikka Petäjävaaran alue ja porukan päätöksellä hirvenmetsästyksen jälkeen muuallakin seuran alueella.
Vaihtoehtona voidaan myydä "hirven roppi" ostajalle.
Hirvikoiralla metsästyksen kehittämistä päätettiin edistää antamalla alueita metsästykseen.
- Seuran ampumaharjoitukset/kilpailu Holtinniemen kanssa Vääräjoen radalla la 11.8. klo 16.00. Lisäksi oma harjoitusvuooro to 30.8. klo 17.
Riistakolmiolaskenta la 11.9., kokoontuminen kodalle klo 9.00.

- Seuran jäsenmaksu on kaudella 2017-2018 20 €. Maksu tilille FI98 519410 5008 8841. Tulosta kuitti verkkopankkimaksusta/pankkimaksusta mukaan metsälle. (vuosikorttilaiset 20 €, mökkiläiset 50 €)
- Mikäli ette tiedä seuran metsästysalueen rajoja, ota selvää seuran hallituksen jäseniltä.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Seuran vuosikokous pidettiin su 28.1. 2018 klo.12.00 Kylätalolla. (Johtokunnan kokous oli klo 10)
-Osallistujia 20.
-Puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi, sihteeri Eero Kallunki.
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
-Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017. Toiminta on ollut erittäin monipuolista.
-Hyväksyttiin tilinpäätös v. 2017. Tuloja 8.558,96 € , menoja 11.437,98 € , alijäämä  2.879,02 €.
Hirvikodan rakennuskulut olivat n. 7.000 €, lisäksi talkootyötä n. 700 tuntia.
-Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Peltoniemi.
-Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Eero Kallunki ja Tuomo Haataja.
-Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Linjakumpu ja Timo Haataja, varalle Juhani Heden ja Antti Lehtoaho.
-Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma.
-Vahvistetiin tulo- ja menoarvio.(tuloja 6.200 €, menoja 6.200 €)
-Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 20 €, vuosikortti 20 €, mökkiläiskortti 50 €.
-Karhun vieraslupa 50 €/kausi, jäsenen mukana max 2 vierasta kerralla. Vieraan kaatomaksu 100 €.
-Hyväksyttiin uusia jäseniä: Tuomas Mikkonen, Reijo Mikkonen(on jo jäsen), Rene Åström, Jon Åström, Kimmo Vengasaho, Ella Haataja, Jari Koskinen.
-Pilkki- ja ulkoilupäivä pidetään pitkänä perjantaina 14.4.2017 klo 11 kaupan rannassa. Pekka Määttä ja Seppo Linjakumpu järjestävät.
-Hirviporukan vetäjäksi valittiin Juha Määttä, varajohtajaksi Hannu Peltoniemi ja Eero Kallunki.
-Liiterimaksu v. 2018 on 400 €.
-Peijaiset järjestetään syys-lokakuulla.
-Päätettiin hakea hirvilupia 16 pyyntilupaa eli aikuisia 12 kpl ja 8 vasoja  kpl.
-Riistakolmio talvilaskenta: Vetäjäksi Joona Peltoniemi.
-Pienpyyntikisan palkinnot jaetaan kesäkokouksessa.
-Hirvikotaa saa jäsenet käyttää virkistystarkoituksessa, mm. makkaranpaistopaikkana.
-Seurojen välisiten ilma-ase ammunta vuoro pe 9.2. klo 17.30 neuvolan alakerrassa. Loppukilpailu 4.3. klo 12.00.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Hallituksen kokous oli su 5.8.2017 klo 11.00 Vasaraperän kylätalolla
- yleinen kokous su 5.8.2017 klo 12.00 Vasaraperän kylätalolla, 25 osallistujaa
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
- Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi ja sihteerinä oli Eero Kallunki.
- Metsästysajat: noudatetaan viranomaisten määräämiä metsästysaikoja. Kukin metsästäjä on itse velvollinen ottamaan selvää ajoista, mm. www.riista.fi nettisivuston kautta.
-Saaliskiintiöt metsästysseurassa ovat seuraavat:
*metso 15 pistettä/ 1 metsolintu/ jäsen, Teeri 5 p., Pyy 5 p., Riekko 5 p. Yhteispistemäärä on 30 pistettä.(riekko rauhoitettu valtakunnallisesti)
- Rauhoitusalue: Jäkäläniementiestä lääninrajalle rajoitetaan kanalintujen metsästykseltä; jäniksen ja kyyhkyn sekä hirven pyynti sallitaan tälläkin alueella.
- Vierasluvat: Jäsenen matkassa saa olla 2 vierasta, vieraiden saaliit menee jäsenen kiintiöstä. Vieraslupa kanalintujahtiin 25 €/vrk sis. jäniksen. Kanalintujahdin loputtua jänis 5 €/vrk. Vieraslupia myyvät: Eero Kallunki ja Pentti Haataja.(voi maksaa netin kautta tilille myös) Isännät velvoitetaan ilmoittamaan saaliit johtokunnan jäsenille. Puheenjohtajalle voi lähettää osoitteella peltoniemi.tuomo@gmail.com.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan: Marko Lehto ja Juho Tapani Malinen hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi.
- KMKS:n koemaastoanomukset: Seura hyväksyi seuran alueen käytön koirakokeita varten hirvi-, kanalintu- ja kettukokeita varten. Yhdyshenkilönä toimii Kari Maikku.
- Vuoden 2017 pienpeto pyyntikilpailun tulokset:
*1. Jukka Määttä 135 pistettä, 2. Tommi Peltoniemi 125 p., 3. Toivo Peltoniemi 123 p.
- Kodan rakentaminen: Viimeistelytöitä ennen hirvenmetsästystä. Kota muutoin valmis.
- Hirvenmetsästys 2017: Talkoot la 30.9. klo 8 (liiterin viimeistely, hirvilavojen kunnostus ym), hirvijahti käynnistyy la 14.9.2016 klo 7.00 ,  kokoontuminen hirviliiterille.
- Päätettiin myydä kaksi hirveä joko myyntilupina tai "roppina" halukkaille" ostajille. 
- Seuran ampumaharjoituskilpailu Holtinniemen kanssa Vääräjoen radalla. Ajankohtaa ei vielä sovittu.

- Seuran jäsenmaksu on kaudella 2017-2018 20 €. Maksu tilille FI98 519410 5008 8841. Tulosta kuitti verkkopankkimaksusta/pankkimaksusta mukaan metsälle. (vuosikorttilaiset 20 €, mökkiläiset 50 €)
- Mikäli ette tiedä seuran metsästysalueen rajoja, ota selvää seuran hallituksen jäseniltä.

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Seuran vuosikokous pidettiin pe 4.2. 2017 klo.13.00 Kylätalolla. (Johtokunnan kokous oli klo 10)
-Osallistujia 18.
-Puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi, sihteeri Eero Kallunki.
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
-Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2016.
-Hyväksyttiin tilinpäätös v. 2016. Tuloja 10.976,72 € , menoja 12.816,82 € , alijäämä  1.840,10 €.
-Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Peltoniemi.
-Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Pekka Määttä ja Jouko Peltoniemi.
-Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Linjakumpu ja Martti Peltoniemi, varalle Juhani Heden ja Antti Lehtoaho.
-Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma.
-Vahvistetiin tulo- ja menoarvio.(tuloja 12.300 €, menoja 12.550 €)
-Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 20 €, vuosikortti 20 €, mökkiläiskortti 20 €.
-Hyväksyttiin uusi jäsen: Heidi Haataja.(Ahti Haatajan tila)
-Seuran kodan jatkorakentaminen: Järjestetään talkoita, rahoitukseen voidaan myydä 2 hirven pyyntilupaa Petäjävaaran alueelle. Katsotaan kesäkokouksessa tarkemmin. Kodan rakentamisen osalta pidetään palaveri toukokuulla.
-Pilkki- ja ulkoilupäivä pidetään pitkänä perjantaina 14.4.2017 klo 11 kaupan rannassa. Kari Maikku ja Seppo Linjakumpu järjestävät.
-Hirviporukan vetäjää ei vielä saatu nimettyä. Hallitus selvittää asiaa.
-Liiterimaksu v. 2017 on 400 €.
-Peijaiset järjestetään lokakuulla.
-Päätettiin hakea hirvilupia 16 pyyntilpaa eli aikuisia 12 kpl ja 8 vasoja  kpl.
-Riistakolmio talvilaskenta: Vetäjäksi Joona Peltoniemi.
-Pienpyyntikisan palkinnot jaetaan kesäkokouksessa.
-Seurojen välisiten ilma-ase ammunta vuoro pe 10.2. klo 17.30 neuvolan alakerrassa. Loppukilpailu 5.3. klo 12.00.
 

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Hallituksen kokous oli su 30.7.2016 klo 13.00 Vasaraperän kylätalolla
- yleinen kokous su 30.7.2016 klo 16.00 Vasaraperän kylätalolla, 23 osallistujaa
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
- Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi ja sihteerinä oli Eero Kallunki.
- Metsästysajat: noudatetaan viranomaisten määräämiä metsästysaikoja. Kukin metsästäjä on itse velvollinen ottamaan selvää ajoista, mm. www.riista.fi nettisivuston kautta.
-Saaliskiintiöt metsästysseurassa ovat seuraavat:
*metso 15 pistettä/ 1 metsolintu/ jäsen, Teeri 5 p., Pyy 5 p., Riekko 5 p. Yhteispistemäärä on 30 pistettä.
- Rauhoitusalue: Jäkäläniementiestä lääninrajalle rajoitetaan kanalintujen metsästykseltä; jäniksen ja kyyhkyn pyynti sallitaan tälläkin alueella.
- Vierasluvat: Jäsenen matkassa saa olla 2 vierasta, vieraiden saaliit menee jäsenen kiintiöstä. Vieraslupa kanalintujahtiin 25 €/vrk sis. jäniksen. Kanalintujahdin loputtua jänis 5 €/vrk. Vieraslupia myyvät: Eero Kallunki ja Pentti Haataja. Isännät velvoitetaan ilmoittamaan saaliit johtokunnan jäsenille. Puheenjohtajalle voi lähettää osoitteella peltoniemi.tuomo@gmail.com.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan: Kirsi Karjalainen.
- KMKS:n koemaastoanomukset: Seura hyväksyi seuran alueen käytön koirakokeita varten hirvi-, kanalintu- ja kettukokeita varten. Yhdyshenkilönä toimii seuran puheenjohtaja.
- Vuoden 2015 pienpeto pyyntikilpailun tulokset:
*1. Pertti Haataja 510 pistettä, 2. Toivo Peltoniemi 133 p., 3. Juha Määttä 125 p.
- Kodan rakentaminen hirviliiterille: Päätettiin rakentaa uusi kota hirviliiterille. Malli on kuusikumainen, sivun mitta 3 metriä, kaksi oviaukkoa, umpinainen, lasit, tulisija. Haetaan rakennuslupa nyt syksyllä ja pohjanteko syksyllä. Kustannusarvio noin 10.000 €. Tehdään talkoilla.
- Hirvenmetsästys 2016: Talkoot la 6.8. klo 8 (liiterin rakentaminen, hirvilavojen kunnostus), hirvijahti käynnistyy la 24.9.2016 klo 7.00? (riippuu, mitä lohko päättää aloituksesta), kokoontuminen hirviliiterille. Esitystä oli myös, että metsästys alkaisi 2 vk myöhemmin, ja aloitus talkootöinä.(kodan rakentaminen)
- Päätettiin myydä kaksi hirveä joko myyntilupina tai "roppina" halukkaille" ostajille. 
- "Oma Riista-palvelu", omariista.fi-sivuston kautta kirjautuminen. Ahti Haataja hoitaa seuran tiedot sivustolle. Tiedot(jäsenen nimi, metsästyskortin numero) Ahdille osoitteella: puh. 040-5203701.
- Seuran ampumavuoro pe 2.9.2016 Vääräjoen radalla.

- Seuran jäsenmaksu on kaudella 2015-2016 20 €. Maksu tilille FI98 519410 5008 8841. Tulosta kuitti verkkopankkimaksusta/pankkimaksusta mukaan metsälle. (vuosikorttilaiset 20 €, mökkiläiset 50 €)
- Mikäli ette tiedä seuran metsästysalueen rajoja, ota selvää seuran hallituksen jäseniltä.
 

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Seuran vuosikokous pidettiin pe 12.2. 2016 klo.18.00 Kylätalolla.

(Hallitus kokoontui ti 9.2.2016 klo. 18.00 kylätalolla.)

Vuosikokoukseen osallistui 16 henkilöä.

- Jäsenmaksu vuonna 2016:
* 20 €/jäsen tai vuosikorttilainen
* 50 €/ mökkiläinen

- Vuosikokous hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman. Ks. kohta "Toimintasuunnitelma"

- Pienpetopyyntikilpailun tulokset:
1. Pertti Haataja 510 p. (2 supia, 14 kettua, 1 näätä)
2. Toivo Peltoniemi 133 p. (2 kettua, 2 näätää, 1 minkki, 8 varislintua)
3. Juha Määttä 125 p. (3 kettua, 2 näätää, 1 minkki)
4. Jukka Määttä 80 p. (1 kettu, 1 näätä, 2 minkkiä)
5. Olavi Hyypiö 70 p. (2 näätää, 2 minkkiä)
----------

Hallitus kokoontuu ti 9.2.2016 klo. 18.00 kylätalolla.
----------

Seuran jäsenet muistakaa ilmoittaa pienriistan ja pienpetojen saaliit.Ilmoituksen voi tehdä kokouksessa tai puheenjohtajalle viestillä puh.0400171594 ja sähköpostilla peltoniemi.tuomo@gmail.com

-----------

Hallituksen kokous
-pe 14.8.2015 klo 17.30 Vasaraperän kylätalolla

Yleinen kokous/ Vasaraperä Hyypiön seudun metsästysyhdistys ry.
Hallituksen kokous
-pe 14.8.2015 klo 17.30 Vasaraperän kylätalolla
- pe 14.8.2015 klo 19.00 Vasaraperän kylätalolla, 37 osallistujaa
KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:
- Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuomo Peltoniemi ja sihteerinä oli Eero Kallunki.
- Metsästysajat: noudatetaan viranomaisten määräämiä metsästysaikoja. Kukin metsästäjä on itse velvollinen ottamaan selvää ajoista, mm. www.riista.fi nettisivuston kautta.
-Saaliskiintiöt metsästysseurassa ovat seuraavat:
*metso 15 pistettä/ 1 metsolintu/ jäsen, Teeri 3 p., Pyy 3 p., Riekko 3 p. Yhteispistemäärä on 30 pistettä.
- Rauhoitusalue: Jäkäläniementiestä lääninrajalle rajoitetaan kanalintujen metsästykseltä; jäniksen pyynti sallitaan tälläkin alueella.
- Vierasluvat: Jäsenen matkassa saa olla 2 vierasta, vieraiden saaliit menee jäsenen kiintiöstä. Vieraslupa kanalintujahtiin 25 €/vrk sis. jäniksen. Kanalintujahdin loputtua jänis 5 €/vrk. Vieraslupia myyvät: Eero Kallunki ja Pentti Haataja.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin seuraan: Teemu Haataja, Risto ja Raimo Aittakumpu sekä vuosikortilla Ilkka Petteri Kyllönen.
- KMKS:n koemaastoanomukset: Seura hyväksyi seuran alueen käytön koirakokeita varten hirvi-, kanalintu- ja kettukokeita varten.
- Vuoden 2014 pienpeto pyyntikilpailun tulokset:
*1. Toivo Peltoniemi 140 pistettä, 2. Olavi Hyypiö 120 p., 3. Juha Määttä 46 p.
- Hirvenmetsästys 2015: Talkoot la 19.9. klo 7 (hirviliiterin korjaus, hirvilavojen kunnostus), hirvijahti käynnistyy la 26.9.2015 klo 7.00, kokoontuminen hirviliiterille. Päätettiin, että hirviporukan osallistujan on oltava mukana päätettyinä viikonlopun jahtipäivinä väh. 2 pv/vk. Päivät la ja su sekä viikolla oleva paloittelupäivä. Sakkomaksu 10 €/pv, jos ei ole mukana ko. jahtipäivinä tai yhteisissä talkoissa.
- Seuran jäsenmaksu on kaudella 2015-2016 20 €. Maksu tilille FI98 519410 5008 8841. Tulosta kuitti verkkopankkimaksusta/pankkimaksusta mukaan metsälle.
- Mikäli ette tiedä seuran metsästysalueen rajoja, ota selvää seuran hallituksen jäseniltä.