Hirviporukka järjestäytyi 12.6.2021

12.6.2021

Hirviporukka valitsi johtajaksi syksylle 2021 Kari Maikun, varajohtajiksi Pekka Määtän ja Jarmo Määtän. Ajoporukan johtajaksi valittiin Pekka Sora-aho ja varajohtajaksi Jouko Peltoniemi.