Hirviporukka

Uutisia

Tämän vuoden jahdin aloitus lauantaina 10.10. klo 7. Kokoontuminen hirvikodalle. Maksakaa osallistumismaksu 100 € metsästysseuran tilille tai ottakaa raha mukaan aloitukseen.
Talkoot lauantaina 26.9. klo 8. Kokoontuminen hirvikodalle. Varatkaa mukaan työvälineitä; mm. ampumalavojen korjausta ja ampumalinjojen raivausta.
Hirviporukkaan 2020 tulijat; riistapeltotalkoot la 4.7. klo 8 alkaen. Kokoontuminen hirvikodalle. Peltoja voi kyntää jo etukäteen.
Hirven paloittelua liiterillä perjantaina 25.10. klo 9 alkaen. T. Hirviporukan johtaja
Perjantaina vasan paloittelua ja liemen keittoa ym. peijaisvalmistelua hirviliiterillä klo 9 alkaen.